Blog

El sector dels àrids reciclats a Catalunya aposta per la qualitat ambiental.

11 jul., 2018 | Opinió | 0 comments

Dues empreses catalanes vinculades al sector dels àrids reciclats, Sorres i Graves Egara, SA i Formigons Montcau, SA han rebut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, Sorres i Graves Egara, SA ha obtingut el distintiu pels seus àrids reciclats de diferents granulometria provinents dels Residus de Construcció i Demolició (RCD), que s’utilitzen en el sector de construcció com a matèria primera en la fabricació de morters i formigons.

D’altra banda, Formigons Montcau, SA ha rebut l’ecoetiqueta per les diferents tipologies de formigons no estructurals que fabriquen utilitzant un 45% d’àrids reciclats en la seva formulació.

Els àrids reciclats de RCD.

En 2016 es van valoritzar a Catalunya 1,3 milions de tones de RCD de les 2,7 milions de tones produïdes, el que representa un 48% del total generat. Es preveu que el 2020 el mercat dels àrids reciclats s’haurà desenvolupat prou com per a què tota la seva producció es destini a diferents aplicacions.

ZICLA i els àrids reciclats.

ZICLA ha participat i promogut nombrosos projectes relacionats amb la valorització d’àrids reciclats i la promoció del mercat d’aquests valuosos productes reciclats:

 

El distintiu de Garantia Ambiental i dels RCD.

El Distintiu de Garantia Ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà que els establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

ZICLA col·labora des de 2005 amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament de categories del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.

ZICLA ha treballat en el desenvolupament dels criteris del Distintiu per a una sèrie de categories de matèries primeres i de productes reciclats relacionats amb els RCD:

  • Primeres matèries i productes d’àrid reciclat.
  • Productes de formigó amb material reciclat.

 

A més, tots els productes de ZICLA disposen d’aquesta reconeguda ecoetiqueta, única disponible a Catalunya i a Espanya.

 

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE ZICLA
Finalitats: Publicar el vostre comentari al blog de la pàgina web. Drets: Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment, igual com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades, i altres drets, a info@zicla.com. Informació addicional: Podeu ampliar la informació a l’enllaç de Política de privacitat.