Avís legal

www.zicla.com és un domini d’Internet la titularitat del qual pertany a ZICLACITIES, S.L.

Aquest lloc web i tots els continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de ZICLACITIES, S.L. o de tercers que n’han autoritzat l’ús. L’ús del web atribueix la condició d’usuari a qualsevol persona que hi accedeixi i implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions generals.

La informació i els elements divulgats en aquestes pàgines estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. Així doncs, se’n prohibeix la reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de ZICLACITIES, S.L.

Les pàgines de www.zicla.com les poden visitar lliurement els usuaris, tret d’aquelles que es trobin en àrees tancades o que exigeixin la inscripció en un registre que s’efectuarà en la forma expressament indicada en el servei mateix o en les condicions particulars que el regulen.

L’usuari es compromet a no utilitzar els serveis per dur a terme les activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquests termes generals.

ZICLACITIES, S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest lloc web, incloent-hi danys a sistemes informàtics, alhora que es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.