Avís legal.

En compliment amb el deure d’informació que es recull a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el lloc web i el portal d’Internet www.zicla.com (d’ara endavant, el «web») és titularitat de ZICLACITIES, SL, amb domicili social al c/ Ramon Turró, 100-104, 4t 3a de Barcelona (Espanya), amb CIF núm. B63715148. En aquest avís legal es regulen les condicions d’ús del portal d’Internet esmentat.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre ZICLACITIES, SL, i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions contractuals.

Acceptació de l’usuari

En aquest avís legal es regulen l’accés i l’ús de la pàgina web que ZICLACITIES, SL, posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquest web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ZICLACITIES, SL.
L’accés i la navegació al lloc web per part de l’usuari suposen l’acceptació de totes aquestes condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions, s’ha d’abstenir de fer servir el lloc web.

Accés al web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a contractació prèvia.

Si cal que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es faran de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per obtenir-ne més informació, consulteu la política de privacitat de l’empresa a www.zicla.com.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari s’ha de fer de manera responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquest avís legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de ZICLACITIES, SL, o de qualssevol altres persones físiques o jurídiques.

Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per ZICLACITIES, SL, al lloc web o al seu contingut.

El titular del web no s’identifica amb les opinions que hi puguin abocar els seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret de fer, sense previ avís, les modificacions que consideri adients al seu web. Pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi prestin com la forma en què es presentin o localitzin als seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ZICLACITIES, SL, i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es dugui a terme amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que se’n citin les fonts, llevat que es disposi del consentiment previ, exprés i per escrit de ZICLACITIES, SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol mena que continguin les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

ZICLACITIES, SL, no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de ZICLACITIES, SL.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de ZICLACITIES, SL, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. ZICLACITIES, SL, es reserva el dret d’exercitar davant l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

ZICLACITIES, SL, declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, ZICLACITIES, SL, no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que hi pogués haver. L’absència de virus o d’altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de ZICLACITIES, SL.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, ZICLACITIES, SL, no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s’escau, s’incloguin al lloc web s’ajustin a aquest avís legal ni que l’ús del lloc web es faci de manera diligent.
  • L’ús, per part de menors d’edat, del lloc web o l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels tutors, que són els responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir mitjançant enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris amb comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

ZICLACITIES, SL, podrà suspendre, temporalment i sense previ avís, l’accés al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, ZICLACITIES, SL, comunicarà a l’usuari, amb prou antelació, la data prevista de la suspensió dels continguts.
Així mateix, de conformitat amb els articles 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ZICLACITIES, SL, es compromet a eliminar o, si escau, bloquejar els continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Galetes

ZICLACITIES, SL, fa servir galetes per tal d’optimitzar i personalitzar la vostra navegació pel lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen al terminal de l’usuari i la informació recollida amb aquestes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar-ne l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes es poden compartir amb els seus creadors, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no vol que s’instal·lin galetes al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que n’impedeixi la instal·lació. Per obtenir-ne més informació, consulteu la nostra política de galetes a www.zicla.com/ca/politica-cookies/.

Enllaços

La presència d’enllaços a la pàgina web de ZICLACITIES, SL, cap a altres llocs d’Internet té una finalitat merament informativa, i en cap cas suposa un suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. ZICLACITIES, SL, no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertanyi a un lloc web aliè ni en garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de ZICLACITIES, SL, no s’entendrà que ZICLACITIES, SL, ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web que conté l’enllaç. Tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

ZICLACITIES, SL, es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les accions judicials i extrajudicials corresponents.

Modificació de les condicions

ZICLACITIES, SL, es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, de manera total o parcial, sense necessitat d’avís previ, aquest avís legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest avís legal.