• agregakin birziklatuak

Promoció del consum d’àrids reciclats a Catalunya.

La fabricació d’àrids reciclats és un procés industrial que permet transformar la fracció pètria del residu de construcció i demolició en un producte acabat, l’àrid reciclat, a punt per a la seva incorporació a obra o en un altre procés industrial. Les modernes instal·lacions de tractament poden funcionar tan a cel obert com en naus tancades. Aquestes últimes incorporen tots els avenços de la tecnologia envers el control de residus i emissions a l’atmosfera, particularment pols i soroll. Cada instal·lació elabora productes en funció dels residus que accepta, de la maquinària que utilitza i de les necessitats de la zona. A més de les instal·lacions fixes hi ha de mòbils que es desplacen pel territori donant servei allà on es necessita.

El procés de fabricació dels àrids reciclats comprèn una sèrie d’operacions de les que les més destacades són la neteja, el picat, el cribratge i la trituració. Els àrids reciclats elaborats són analitzats i caracteritzats sistemàticament per laboratoris homologats, per garantir la seva qualitat.

El client.

àrids reciclatsGestora de Runes gestiona la disposició controlada dels residus de construcció i demolició i impulsa la seva valorització i selecció en origen a través d’una extensa xarxa de plantes de transferència, plantes de reciclatge i dipòsits controlats en tot Catalunya.

 

 

 

 

El projecte.

El projecte va ser realitzat per Gestora de Runes de la construcció i el seu objectiu va ser donar a conèixer l’oferta d’àrids reciclats existents en el mercat local a tots els agents de la cadena de valor que intervenen en la prescripció de productes per a obres així com a potencials consumidors dels àrids reciclats en la indústria.

En el marc del projecte, es va contactar amb els següents agents de la cadena de valor:

 • Prescriptors públics.
 • Diputacions.
 • Municipis:
  • Municipis del Segrià.
  • Municipis del Vallès Oriental.
  • Municipis situats en un radi de 25 km al voltant de les plantes de Gestora de Runes.

Així mateix, es va fer contacte amb:

 • Consells comarcals.
 • Estudis d’enginyeria, arquitectura i consultoria per a la construcció.
 • Empreses constructores amb seu a Catalunya.
 • Gremis de constructors d’obres.
 • Col·legis professionals.
 • Associacions.
 • Empreses de fabricació de formigons en massa i prefabricats.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona