Vectorial

ZICLA plataforma Vectorial 1

Sistema modular per millorar l’accessibilitat als carrers.

ZICLA plataforma Vectorial 2

Per què el sistema Vectorial®?

El sistema Vectorial® permet transformar l’espai urbà i millorar l’accessibilitat de manera ràpida, senzilla i reversible.

Resol el conflicte entre els carrils bici i les parades d’autobús quan coincideixen tots dos, permet construir voreres o ampliar les existents i millorar l’accessibilitat de les parades d’autobús quan es troben en una zona d’estacionament de vehicles.

Configuracions del sistema Vectorial®

Plataforma com a extensió de la vorera.

Una plataforma com a extensió de la vorera alinea la parada de bus amb el carril d’estacionament. Les plataformes com a extensió de la vorera permeten que els autobusos s’aturin sense fer grans moviments laterals.

Configuracions sistema Vectorial®, plataforma modular com a extensió de vorera – ZICLA | Products

Visualitza el sistema Vectorial® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Plataforma amb carril bici integrat.

Les plataformes amb carril bici integrat permeten que els usuaris del carril bici puguin travessar de manera segura l’àrea d’embarcament de passatgers quan no hi ha autobusos a la parada, però, en qualsevol cas, els usuaris del bus tindran prioritat.

Configuracions sistema Vectorial®, plataforma modular amb carril bici integrat – ZICLA | Products

Visualitza el sistema Vectorial® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Plataforma amb pont d’accés i carril bici integrat.

Permet que els usuaris del carril bici circulin per darrere de les parades de bus. Redueix els conflictes entre aquests i els autobusos, i alhora crea una àrea d’espera segura per als usuaris del bus.

Configuracions sistema Vectorial®, plataforma modular amb pont d'accés i carril bici integrat – ZICLA | Products

Visualitza el sistema Vectorial® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Plataforma amb configuració d’illa.

Ajuda a optimitzar el servei d’autobusos i millora l’accessibilitat de la parada. Aquesta configuració permet eliminar els conflictes entre els busos i els usuaris del carril bici. És la configuració recomanada quan l’espai que ocupa la parada de bus no està unit amb la vorera.

Configuracions sistema Vectorial®, plataforma modular amb configuració d´illa – ZICLA | Products

Visualitza el sistema Vectorial® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Baixa tota la documentació tècnica per al teu projecte.

Personalització del sistema Vectorial®

El color i la superfície dels mòduls que formen el sistema Vectorial® es poden personalitzar per adaptar-se a la normativa pertinent. A més, el sistema Vectorial® permet integrar elements de mobiliari urbà com ara marquesines, pilons, tòtems, semàfors, bancs, baranes, etc.

El sistema Vectorial®, en detall

Sistema modular.

El sistema Vectorial® està format per mòduls que encaixen entre si, cosa que permet construir configuracions molt diverses.

ZICLA plataforma Vectorial 18

Instal·lació fàcil.

El caràcter modular del sistema Vectorial® permet instal·lar-lo i desinstal·lar-lo de manera ràpida i senzilla. Aquesta propietat allarga la vida útil del producte, atès que permet que les peces d’una plataforma es puguin fer servir per construir-ne una de nova o bé ampliar una plataforma existent.

Superfícies.

La superfície de la peça principal i de les rampes a la vorera del sistema Vectorial® és antilliscant i es pot modificar per diferenciar-la d’un paviment convencional, per tal d’aconseguir que compleixi els requisits d’accessibilitat de cada ciutat.

Superfície antilliscant.

ZICLA plataforma Vectorial 20

Superfície d’advertència.

ZICLA plataforma Vectorial 21

Superfície direccional.

ZICLA plataforma Vectorial 22

Vorada.

La vorada és un component del sistema Vectorial® que està dissenyat per distribuir les càrregues laterals transmeses pels pneumàtics de l’autobús a tota la plataforma i garantir l’estabilitat i la inalterabilitat de les peces instal·lades. Cada vorada té una gran franja longitudinal retroreflectora que la fa visible de dia i de nit.

ZICLA plataforma Vectorial 23

Sistema de drenatge.

L’aigua de la pluja o l’excés d’aigua de neteja no s’acumulen a la superfície de les plataformes construïdes amb les peces del sistema Vectorial®, perquè drenen cap a la calçada.

Sistema de drenatge dels mòduls del sistema Vectorial® – ZICLA | Products
Sistema de drenatge dels mòduls del sistema Vectorial® – ZICLA | Products
Sistema de drenatge dels mòduls del sistema Vectorial® – ZICLA | Products

Rampes abatibles.

Les rampes a la vorera permeten el flux lliure de l’aigua de pluja a sota. Es poden aixecar per eliminar la brutícia que s’hi acumula a sota, de manera que l’aigua pugui fluir lliurement.

Mòdul de rampa individual a vorera del sistema Vectorial® – ZICLA | Products

Rampa a calzada.

La rampa a calzada del sistema Vectorial® conecta la plataforma con la calzada y permite el acceso de bicicletas y peatones. Se puede configurar con diferentes anchos y la pendiente cumple con las normas de accesibilidad.

Mòdul de rampa individual a vorera del sistema Vectorial® – ZICLA | Products

Materials reciclats i reciclables

La nostra manera de treballar s’ajusta totalment a l’economia circular i ens centrem en el cicle dels recursos seguint un model basat a reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, en lloc de fer servir materials verges. Fabriquem tots els nostres productes amb materials reciclats i reciclables.

Vectorial® | Blend.

Las piezas del sistema Vectorial® se fabrican con diversas mezclas de residuos plásticos de origen industrial y de posconsumo, básicamente con PVC procedente de restos de lonas, mangueras, revestimientos de cables eléctricos, partidas fuera de norma, etc.

Material 100% Reciclat amb classic triturat T

Petjada de carboni per peces.

Descobreix com el sistema Vectorial® ha contribuït a millorar l’accessibilitat i la mobilitat a les ciutats.

Vídeos destacats del sistema Vectorial®

Sol·licita un pressupost