ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

Productes i serveis accessibles.

Productes i serveis accessibles.

La demanda de productes i serveis accessibles a la Unió Europea actualment ja és elevada, i el nombre de ciutadans amb discapacitat o limitacions funcionals que els necessiten creixerà de manera important amb el progressiu envelliment de la població. En un entorn en...

llegir més
Els premis europeus Ciutat Accessible 2020.

Els premis europeus Ciutat Accessible 2020.

Per a 2020, es preveu que la UE tindrà 120 milions de persones amb discapacitat i aquest número creix a mesura que la població envelleix. A més, la Unió Europea és ara essencialment una societat urbana, amb quatre de cada cinc ciutadans que viuen en pobles i ciutats....

llegir més
El nou pla de mobilitat de Barcelona prioritzarà el vianant.

El nou pla de mobilitat de Barcelona prioritzarà el vianant.

L'Ajuntament de Barcelona té com a objectiu millorar la seguretat del vianant, fomentar el caminar i el moure a peu per la ciutat. Com va confirmar Mercedes Vidal, la regidora de mobilitat, "el que més es fa a Barcelona és caminar, i per aquest motiu el nou Pla de...

llegir més