ZICLA separador Zebra Family 1

Zebra Family ®

Separadors de carril bici per segregar fluxos de trànsit.

Zebra Family®

Per què Zebra Family®?

Els productes de la família Zebra® s’han dissenyat per millorar la seguretat dels ciutadans als carrers i, especialment, la dels usuaris dels carrils bici. Permeten transformar ràpidament el carrer construint carrils bici, ampliant les voreres i estrenyent la calçada a les interseccions.

Configuracions de la família Zebra®

Configuració en oblic.

La configuració en oblic del separador de la família Zebra® augmenta la distància entre el trànsit rodat i l’usuari del carril bici. Genera una barrera més gran respecte dels vehicles de motor.

Configuració en paral·lel amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® separador de carril bici de Family Zebra®

Visualitza el separador de la família Zebra® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Configuració en oblic amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® separador de carril bici de Family Zebra®

Configuració en paral·lel.

La configuració en paral·lel del separador de la família Zebra® és la millor opció quan l’espai al buffer és limitat.
Configuració en oblic amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® separador de carril bici de Family Zebra®

Visualitza el separador de la família Zebra® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Configuració en paral·lel amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® separador de carril bici de Family Zebra®

Àrea de vianants.

A vegades, el carril bici es troba en una zona de vianants, en què és essencial donar-los prioritat. La jardinera de la família Zebra® es pot utilitzar per delimitar l’espai destinat al flux de bicicletes perquè no interfereixi amb els vianants. És una solució òptima per separar carrils bici i camins de vianants que estan al mateix nivell.
Ús de àrea de vianants amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® | Jardinera separador de carril bici de Family Zebra®

Visualitza el separador de la família Zebra® en realitat augmentada i integra’l en el teu projecte.

Ús de àrea de vianants amb el producte de ZICLA reciclat Zebra® | Jardinera separador de carril bici de Family Zebra®

Estrenyiment de calçada.

Les jardineres de la família Zebra® es poden fer servir per ampliar les voreres a les interseccions i construir les anomenades «orelles» de manera ràpida i econòmica.
Vista carrer de Zebra Family, configuració per estrenyiment de calçada – ZICLA | Products

Visualitza la jardinera de la família Zebra® en realitat augmentada i integra-la en el teu projecte.

Vista superior de Zebra Family, configuració per estrenyiment de calçada – ZICLA | Products

Baixa tota la documentació tècnica per al teu projecte.

La família Zebra®, en detall

Forma el·lipsoidal.

Els separadors de la família Zebra® tenen forma el·lipsoidal i no tenen arestes vives.

Zebra en detall – ZICLA | Products

Textura antilliscant.

La rugositat de la superfície dels separadors de la família Zebra® fa que sigui antilliscant.

ZICLA separador Zebra Family 9

Visibilitat.

Els separadors i la jardinera de la família Zebra® són molt visibles de dia i de nit gràcies a les franges retroreflectores.

Dimensions.

El separador de la família Zebra® està disponible en diverses dimensions. Això ofereix més adaptabilitat a les diverses característiques del carrer i del trànsit.

Zebra Family® en detalle, dimensiones
Zebra® 13
Zebra® 9
Zebra® 5

Resistència en cas d’impactes.

El disseny estructural del separador de la família Zebra® genera una alta resistència en cas d’impactes des de qualsevol angle. Els allotjaments dels ancoratges estan desalineats sobre el seu eix longitudinal per optimitzar-ne la subjecció al paviment.

Personalització dels separadors de la família Zebra®

El color de les franges dels separadors i de la jardinera de la família Zebra® es pot personalitzar perquè compleixin els requisits que exigeix cada ciutat.

Personalizació del Zebra Family® amb colors – ZICLA | Products

Baix manteniment

La jardinera Zebra® té un dipòsit d’aigua que fa que el manteniment sigui mínim.

ZICLA separador Zebra Family 11

Substrat:
30 litres.

Dipòsit:
7 litres d’aigua.

Zebra Jardinera en detall – ZICLA | Products

1
Grava
15/30mm

2
Geotèxtil

3
Orificis d’ancoratge
La jardinera té quatre orificis d’ancoratge al terra.

4
Sobreeixidor

Materials reciclats i reciclables

La nostra manera de treballar s’ajusta totalment a l’economia circular i ens centrem en el cicle dels recursos seguint un model basat a reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, en lloc de fer servir materials verges. Fabriquem tots els nostres productes amb materials reciclats i reciclables.

Zebra® | Blend.

Fabricat amb diverses barreges de residus plàstics d’origen industrial i de postconsum, bàsicament PVC procedent de restes de lones, mànegues, revestiment de cables elèctrics, partides fora de norma, etc.

Material 100% Reciclat amb classic triturat T
ZICLA separador Zebra Family 14

Zebra® 5

2 kg
3,22 kg de CO2 eq/un
ZICLA separador Zebra Family 16

Zebra® 9

4,5 kg
5,69 kg de CO2 eq/un
ZICLA separador Zebra Family 18

Zebra® 13

8,5 kg
8,98 kg de CO2 eq/un

Zebra® | Zero.

Fabricat amb material desenvolupat íntegrament a partir de residus plàstics de postconsum d’origen municipal. Aquests residus procedeixen del rebuig de les plantes de selecció d’envasos.
Material 100% Reciclat amb classic triturat T
ZICLA separador Zebra Family 16

Zebra® 9

3,4 kg
3,81 kg de CO2 eq/un
ZICLA separador Zebra Family 18

Zebra® 13

6,1 kg
5,27 kg de CO2 eq/un

Zebra® | Recovered.

Fabricat amb residus de PE lineal de baixa densitat (LLDPE) que procedeixen dels processos de fabricació de diversos productes rotomodelats i que estan formats principalment per peces que no passen el control de qualitat o que estan distorsionades, contaminades, amb errors de pes, color, etc.
Material 100% Reciclat amb classic triturat T
ZICLA separador Zebra Family 24

Zebra® 40

8 kg
9,52 kg de CO2 eq/un

Descobreix com la família Zebra® millora la seguretat dels usuaris del carril bici.

Vídeos destacats de la família Zebra®

Sol·licita un pressupost