Per a ZICLA és fonamental que les solucions que oferim per als carrers de les ciutats s’adeqüin a les necessitats de totes les persones, independentment de l’edat, el gènere, les capacitats o el bagatge cultural. Ens hem format per a assegurar que abordem els desitjos...

llegir més