Esplugues de Llobregat i Barcelona més connectades que mai per un carril bici.

NOM DEL PROJECTE: Xarxa d’eixos ciclables metropolitans de Barcelona
CIUTAT: Esplugues de Llobregat -Barcelona
UBICACIÓ: Tram Esplugues de Llobregat – Barcelona
DATA D’INAUGURACIÓ: Març de 2018

 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va presentar en 2016 el projecte de la Bicivia, una xarxa d’eixos ciclables metropolitans que té com a objectiu connectar, d’una manera ràpida, directa i segura la metròpolis de nord a sud i d’est a oest.

Necessitat i objectius del projecte.

Fins a la construcció d’aquest tram de la Bicivía, l’única manera de moure’s entre Barcelona i Esplugues de Llobregat era utilitzant el cotxe o el transport públic creuant la Diagonal, una via amb un trànsit molt dens com per a utilitzar una manera de transport alternatiu no motoritzat. El tram que va des d’Esplugues de Llobregat a Barcelona està en marxa des de març del 2018 i és el tram principal d’un dels eixos d’aquesta xarxa d’eixos ciclables.

La solució proposada.

ZICLA carril bici Esplugues de Llobregat i Barcelona més connectades que mai per un carril bici. 1Encara que gran part d’aquest carril bici discorre per una zona interurbana, hi ha un tram que es troba dins de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, i per a segregar-lo s’ha utilitzat el mòdul A del sistema Zipper® de ZICLA.

 

 

 

Els resultats del projecte.

El nou carril bici va ser un èxit des del principi: en els tres mesos posteriors a la seva posada en marxa van passar per aquesta via 73.698 bicicletes, la qual cosa equival a 752 bicis per dia.

Aquestes dades han estat un gran incentiu perquè el AMB continuï treballant en aquesta mena de projectes per a aconseguir el seu objectiu d’interconnectar amb carrils bici l’àrea metropolitana de la capital catalana, i de reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire.