Font: ZICLA®

El carril bici del Passeig de Taulat i la connexió entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs amb bicicleta.

NOMBRE DEL PROYECTO: Carril bici de l’Eix Taulat
CIUDAD: Barcelona
UBICACIÓN: Passeig de Taulat
FECHA DE INAUGURACIÓN: Juliol de 2018

L’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per la mobilitat sostenible i activa es sustenta, entre d’altres pilars, en l’ampliació de la infraestructura ciclista de la ciutat. L’objectiu últim és contribuir enèrgicament a la mobilitat sostenible i activa dels ciutadans, fomentar l’ús del transport públic i reduir l’ús del vehicle privat.

Necessitat i objectius del projecte.

La necessitat de comptar amb un nou eix horitzontal bidireccional per a bicicletes que unís l’Av. Icària amb el Fòrum va impulsar la construcció del carril bici sobre el passeig de Taulat, entre el carrer Badajoz i l’Av. Diagonal – Plaça de Llevant.

L’objectiu del projecte va ser ampliar la xarxa de carrils bici i, al mateix temps, connectar la xarxa de carrils bici de Barcelona amb el carril bici que porta a Sant Adrià de Besòs.

La solució proposada.

El projecte es va dividir en sis trams i segons el tram el carril bici va adoptar diferents solucions constructives: va per la calçada mar, inscrit en zona 30 o centrat a la calçada. Amb una longitud de 2,5 km l’actuació va tenir una durada de sis mesos.

En el tram centrat en la calçada, la solució proposada per l’Ajuntament va ser la construcció d’un carril bici segregat pel centre del Passeig Taulat emprant els mòduls del sistema Zipper® de ZICLA®. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de forma contínua o discontínua, el que permet construir múltiples configuracions.

ZICLA El carril bici del Passeig de Taulat El carril bici del Passeig de Taulat i la connexió entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs amb bicicleta. 1El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol tipus de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies al fet que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és reflectant.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables pel que el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte ia la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls poden pintar de diferents colors.
  • La integració dels carrils bici de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Amb la construcció de l’eix que discorre pel Passeig Taulat, l’Ajuntament de Barcelona va fer un pas molt important per integrar la infraestructura de carrils bici de la ciutat amb la de la veïna Sant Adrià de Besòs.