Font: ZICLA®

Ampliació de la xarxa de carrils bici a Sant Andreu – Barcelona.

NOM DEL PROJECTE: Ampliació de la xarxa de carrils bici a Sant Andreu – Barcelona
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer Ciutat d’Asunció
DATA D’INAUGURACIÓ: Juny de 2017

 

L’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per l’increment dels desplaçaments en bici segueix complint objectius. Aquests ja han augmentat considerablement en els últims anys i s’estima que actualment són més de 165.000 els desplaçaments diaris a la Ciutat Comtal. Amb el propòsit de que aquesta tendència es mantingui, i dins del seu Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, l’Ajuntament va posar en marxa un conjunt de mesures dirigides a donar més importància a vianants i ciclistes, fomentar l’ús del transport públic i reduir el ús del vehicle privat. Entre aquestes mesures destaca sens dubte la decisió d’ampliar la xarxa de carrils bici de la ciutat.

L’any 2017, i en el marc de l’abans esmentat Pla, es va inaugurar l’ampliació de la xarxa de carrils bici de Sant Andreu que va incloure el carril bici que discorre pel carrer Sant Adrià (entre el carrer Ferran Junoy i el carrer Ciutat d’Asunció) i el que ho fa pel carrer Ciutat d’Asunció (entre el carrer Sant Adrià i el Passeig de l’Havana).

Necessitat i objectius del projecte.

Una de les necessitats bàsiques que van justificar el projecte va ser la de construir una via ciclista que connectés els barris de Sant Andreu i Bon Pastor. L’objectiu de l’Ajuntament i per tant, del projecte, va ser per una banda, donar resposta a aquesta necessitat, i de l’altra, continuar amb l’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat.

La solució proposada.

La solució proposada va ser la construcció d’un carril bici bidireccional segregat pel centre del Carrer d’Asunción emprant els mòduls del Sistema Zipper® de Zicla. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de forma contínua o discontínua, el que permet construir múltiples configuracions.

ZICLA Ampliació de la xarxa de carrils bici a Sant Andreu - Barcelona. Ampliació de la xarxa de carrils bici a Sant Andreu - Barcelona. 1El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol tipus de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies al fet que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és reflectant.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables per la qual cosa el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls es poden pintar de diferents colors.

 

El valor extra del projecte.

El mèrit afegit d’aquest carril bici és el d’haver generat una connexió ciclista ràpida i segura entre el barri de Sant Andreu i el popular barri del Bon Pastor, que tradicionalment ha patit problemes de comunicació.