Construcció ràpida d’una rotonda a Ripollet (Barcelona) amb el Sistema Zipper®.

NOM DEL PROJECTE: Construcció d’una rotonda
CIUTAT: Ripollet (Barcelona)
UBICACIÓ: Carrer de la Indústria
DATA D’INAUGURACIÓ: Maig de 2019

 

Cada vegada que es reordena el trànsit en un carrer, es crea una oportunitat per aplicar les solucions de ZICLA®. I això és el que va succeir a Ripollet (Barcelona) amb la reorganització de la circulació de vehicles al carrer Sant Jaume a la qual es va suprimir el pas de vehicles en un dels sentits i aquests van ser desviats pel carrer de la Indústria. Aquest fet va provocar un increment del flux de vehicles per aquest últim carrer i la necessitat de prendre mesures per ordenar i regular el trànsit.

Necessitat i objectius del projecte.

Una de les necessitats bàsiques que van justificar el projecte va ser la d’ordenar i regular el trànsit al carrer de la Indústria provocat per la supressió del pas dels vehicles en un dels sentits.

La solució proposada.

La solució proposada per l’Ajuntament de Ripollet va ser la construcció d’una rotonda de 7,5 metres de diàmetre composta per 69 mòduls A del Sistema Zipper® de ZICLA®. La construcció va ser molt senzilla i econòmica, i els 69 mòduls van ser instal·lats en menys de quatre hores.

ZICLA Construcció ràpida d'una rotonda a la ciutat. Construcció ràpida d'una rotonda a Ripollet (Barcelona) amb el Sistema Zipper®. 1El sistema Zipper® empleat es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol tipus de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies al fet que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és reflectant.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables per la qual cosa el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima a la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls es poden pintar de diferents colors.

 

El valor extra del projecte.

El mèrit afegit d’aquest projecte és el fet de que no ha requerit obra civil i que si el trànsit tornés a ordenar-se de manera diferent, es podria desmuntar la rotonda ràpidament.