El barri de Pedralbes a Barcelona es fa ciclable.

NOM DEL PROJECTE: Millora de la xarxa de carrils bici
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer del Gran Capità – Barri de Pedralbes
DATA D’INAUGURACIÓ: Desembre de 2018

 

Barcelona ha incrementat en els últims anys l’extensió i la seguretat de la seva xarxa de carrils bici i fins i tot té previst estendre els quilòmetres actuals per a convertir la ciutat comtal en ú de les referent dels transports sostenibles. Totes aquestes actuacions estaven recollides en el Pacte per la Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 que la ciutat es va comprometre a dur a terme i que esperava incrementar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. L’objectiu era  aconseguir les condiciones en calçada perquè el nombre de bicicletes pogués augmentar a la ciutat, i que ho fes de manera segura, sense interferir en altres mitjans de transport.

Necessitat i objectius del projecte.

El projecte del carrer del Gran Capità es va inscriure en el macroprojecte que buscava millorar les connexions ciclistes entre el barri de Pedralbes i l’Avinguda Diagonal de la ciutat de Barcelona.

La solució proposada.

ZICLA carrils bici El barri de Pedralbes a Barcelona es fa ciclable. 1Al carrer del Gran Capità (entre l’Avinguda de l’Exèrcit i el carrer de Sor Eulàlia d’Anzizu) es va implantar un nou carril bicicleta bidireccional en el costat Llobregat de la calçada i es va renovar l’enllumenat existent. Per a protegir als ciclistes, es van instal·lar els mòduls del sistema Zipper® de ZICLA.

En una part del traçat, es va col·locar una doble línia de mòduls del sistema Zipper® per a reforçar la protecció a causa de l’elevat pendent del carrer i el risc que els vehicles poguessin circular per ella a gran velocitat.