Font: ZICLA

Les plataformes del sistema Vectorial® i els mòduls del sistema Zipper® aporten seguretat a la reconfiguració del Carrer Narcís Monturiol de Sant Just Desvern.

Nom del projecte:Carril bici per a la connexió dels barris Sud i Mas Lluí de Sant Just Desvern
Ciutat:Sant Just Desvern, Barcelona.
Ubicació:Carrer Narcís Monturiol, Sant Just Desvern
Data d’instal·lació:Juliol 2022

La construcció del carril bici del Carrer Ponce de Lleó s’ha desenvolupat en el marc del projecte de connexió entre els barris Sud i Mas Lluí, i del projecte d’ampliació de la xarxa de carrils bici de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Anteriorment, aquest carrer estava destinat íntegrament a la circulació dels vehicles del polígon industrial Sud-oest, amb carrils de doble sentit de 7m d’ample, amb aparcament en línia, i dues voreres d’uns 3 metres d’ample, com la majoria dels carrers d’aquest polígon industrial.

Necessitat i objectius del projecte.

L’objectiu d’aquest projecte va ser la construcció del carril bici al carrer Ponce de Lleó, entre l’avinguda Riera i el carrer Narcís Monturiol. En aquest tram el carril bici connecta la xarxa secundària i bàsica dels carrils bici municipals, i també discorre entre els barris Sud i Mas Lluí.

En el projecte també es buscava maximitzar les prestacions de seguretat viària i garantir la convivència de vianants i ciclistes en les parades de bus que coincidien amb el carril bici, tot això amb el mínim d’inversió.

Solució proposada.

ZICLA carrer ponce de lleó Les plataformes del sistema Vectorial® i els mòduls del sistema Zipper® aporten seguretat a la reconfiguració del Carrer Narcís Monturiol de Sant Just Desvern. 1

Per a minimitzar la inversió, es van mantenir les dues voreres existents, millorant la seva pavimentació en els trams més deficients. Es va construir sobre la calçada un carril bici que discorre al costat de la vorera, és bidireccional i està protegit dels vehicles motoritzats per una franja de 70cm d’ample amb els mòduls del sistema Zipper® en la configuració AA.

A més, es van instal·lar dues plataformes del sistema Vectorial® en aquelles ubicacions on el carril bici coincidia amb una parada d’autobús. Totes dues plataformes tenen un carril bici integrat i una d’elles té pont d’accés. D’aquesta manera, es garanteix l’accessibilitat de la parada d’autobús i la seguretat de tots dos, d’una banda, el dels usuaris de l’autobús i, d’altra banda el dels usuaris del carril bici.

ZICLA carrer ponce de lleó Les plataformes del sistema Vectorial® i els mòduls del sistema Zipper® aporten seguretat a la reconfiguració del Carrer Narcís Monturiol de Sant Just Desvern. 3
Plataforma amb carril bici integrat.
ZICLA carrer ponce de lleó Les plataformes del sistema Vectorial® i els mòduls del sistema Zipper® aporten seguretat a la reconfiguració del Carrer Narcís Monturiol de Sant Just Desvern. 5
Plataforma amb pont d’accés i carril bici integrat.

Tant el sistema Zipper®, com el sistema Vectorial® permeten millorar la seguretat i l’accessibilitat als carrers d’una manera ràpida, senzilla i econòmica, per la qual cosa tots dos productes s’ajusten a la perfecció a les necessitats d’aquest projecte.