Blog

Productes i serveis accessibles.

24 oct., 2020 | Altres | 0 comments

La demanda de productes i serveis accessibles a la Unió Europea actualment ja és elevada, i el nombre de ciutadans amb discapacitat o limitacions funcionals que els necessiten creixerà de manera important amb el progressiu envelliment de la població. En un entorn en el qual els productes i els serveis són més accessibles, la societat és més inclusiva i la vida autònoma dels ciutadans és més fàcil.

D’altra banda, el concepte d’envelliment actiu promogut per la Comissió Europea posa en relleu la importància de crear entorns accessibles i adequats per a les persones majors o amb minusvalideses, de manera que aquestes puguin viure una vida independent en la comunitat local durant el major temps possible. L’accessibilitat és un dels seus components essencials. Tenint en compte l’estreta correlació entre discapacitat i envelliment, l’accessibilitat és essencial perquè les persones de més edat o amb algun grau de discapacitat es mantinguin actives, puguin viure amb autonomia i contribueixin a la denominada “economia platejada”.

El disseny per a tots com a eina per a millorar l’accessibilitat.

ZICLA Productes i serveis accessibles. Productes i serveis accessibles. 1Les iniciatives en les quals treballa la Unió Europea busquen harmonitzar els requisits d’accessibilitat funcional als països de la UE perquè es basin en el que s’ha anomenat “disseny per a tots” o “disseny universal”.

En el “disseny per a tots” es concep o projecta des de l’origen i sempre que això sigui possible, es treballa perquè entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, puguin ser utilitzats per totes les persones, en la major extensió possible.
Enfrontar els reptes de l’accessibilitat als carrers, la innovació en la gestió de l’espai urbà, especialment en calçades i voreres, així com en el trànsit i en el transport públic s’ha tornat un tema prioritari en les agendes polítiques dels governs municipals de les ciutats de tot el món. Aquesta innovació planteja per a les ciutats un repte tècnic i tecnològic, però també cultural.
En ZICLA, som conscients d’aquests reptes i per això oferim les nostres solucions per a transformar els carrers de les ciutats i fer-les més accessibles, i això es recolza en la nostra experiència i en el nostre coneixement provats en dotzenes de ciutats de tot el món que han adoptat els nostres sistemes i famílies de productes al llarg de més d’una dècada, per a resoldre alguns dels seus problemes d’accessibilitat.

L’accessibilitat i el sistema Vectorial® de ZICLA.

Els habitants de les ciutats, especialment les persones majors, les mares i els pares amb carrets amb bebès, i en particular aquells ciutadans que tenen mobilitat reduïda troben problemes d’accessibilitat que es manifesten notòriament en les parades d’autobús. La parada de bus es troba a la frontera entre la calçada i la vorera, i constitueix un enllaç estratègic en el qual és necessari garantir l’accessibilitat, facilitant que l’autobús pugui acostar-se sense dificultat i ràpidament a la vorada de la vorera. Quan l’autobús no disposa d’espai suficient per a realitzar una correcta maniobra d’aproximació a aquesta vorada es generen problemes d’accessibilitat per als usuaris del bus i s’allarguen els temps de càrrega unitaris. La manera clàssica de solucionar aquest problema ha estat estendre la vorera mitjançant obra civil permanent cap al centre de la calçada.
ZICLA Productes i serveis accessibles. Productes i serveis accessibles. 3En 2009 ZICLA va proposar una solució alternativa consistent en l’extensió de la vorera cap al centre de la calçada emprant una sèrie de mòduls que es connecten entre si com un puzle i que permeten construir configuracions molt variades. Així va néixer el sistema Vectorial®, fruit d’un projecte d’ecodisseny realitzat amb la mirada posada en el disseny per a tots. Aquest sistema permet construir de manera ràpida, senzilla i econòmica, plataformes modulars semipermanentes amb múltiples configuracions que aconsegueixen el mateix resultat que l’obra permanent, però sense comprometre definitivament l’ús de la calçada.
ZICLA Productes i serveis accessibles. Productes i serveis accessibles. 5L’aplicació del sistema Vectorial® no es limita a les parades d’autobús. En l’actualitat estem treballant en la millora de l’accessibilitat de les zones d’aparcament de vehicles quan estan separats de la vorera per un carril bici, mitjançant la connexió de la vorera amb l’àrea d’aparcament via la instal·lació d’una plataforma del sistema Vectorial®.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE ZICLA
Finalitats: Publicar el vostre comentari al blog de la pàgina web. Drets: Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment, igual com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades, i altres drets, a info@zicla.com. Informació addicional: Podeu ampliar la informació a l’enllaç de Política de privacitat.