Blog

Catalunya ja beu aigües residuals depurades.

3 nov., 2017 | Actualitat | 0 comments

Viure en una situació geogràfica aïllada i no disposar de connexió amb la xarxa general de distribució d’aigua suposa que un municipi no tindrà altra opció que abastir-se dels aqüífers. En aquestes ocasions la depuració de les aigües residuals esdevé un punt clau.

Tot marxa sobre rodes en els anys amb pluges abundants, però amb l’escassetat de precipitacions que estem vivint aquests darrers anys el nivell dels pous està baixant el que suposa que en molts municipis costaners aquests pous s’omplin d’aigua salada procedent del mar.

Aquesta és la situació en què viu El Port de la Selva, un petit poble de la costa de Girona, però afortunadament han trobat una solució a aquest problema, i a hores d’ara ja es pot dir que Catalunya beu aigües residuals depurades.

Aigües residuals depurades.

Les aigües que vénen de la xarxa de sanejament es tracten en les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) on s’eliminen les substàncies nocives i després es reintegren a les lleres fluvials o es valora la seva possible reutilització.

Segons Tedagua, una de les principals empreses del sector de tractament de l’aigua a Espanya; aquest tractament que reben les aigües en les EDAR generalment es composen de set passos:

  1. Pou de gruixuts: és l’obra d’arribada de l’aigua a l’EDAR, on es retenen i retiren els materials de més pes o volum.
  2. Desbast: és la fase en què se separen els sòlids gruixuts i fins que posteriorment es transporten en contenidors a un abocador.
  3. Separació de la sorra / Desgreixatge: és el procés en el qual separen les sorres per sedimentació i els greixos per flotació.
  4. Decantació primària: en aquesta fase se separen els materials sedimentable i flotants que no es van poder retirar en les etapes anteriors.
  5. Tractament biològic: és un procés per mitjà del qual una sèrie de microorganismes aconsegueixen la degradació de la matèria orgànica.
  6. Decantació secundària: en els decantadors secundaris es separa el fang produït en el tractament biològic de l’aigua ja depurada i disposada a ser abocada al medi natural en les condicions de qualitat exigida per la normativa vigent.
  7. Tractament de fangs: és el procés de tractament del fang produït en els processos anteriors abans de ser enviat en condicions òptimes a abocadors autoritzats.

 

El procés de reciclatge de l’aigua residual a El Port de la Selva.

Del Port de la Selva porta anys utilitzant l’aigua de la depuradora per al regadiu, les tasques de neteja urbana o l’extinció d’incendis. Al novembre del 2015 van implementar una prova pilot per analitzar la possibilitat d’utilitzar aquesta mateixa aigua a les llars. Aquest programa que van emprar i que comptava amb finançament europeu, s’anomena DemoWare.

Filtració en el terreny.

El nou sistema de depuració de les aigües, a banda de la depuració en planta, afegeix:

  • un tractament amb fangs que permetrà eliminar el fòsfor, l’amoni i el nitrogen,
  • una posterior desinfecció amb raigs ultraviolats,
  • i un emmagatzematge en uns dipòsits.

Amb últim pas, l’aigua es diposita en unes basses que estan situades a la part alta del municipi, així s’infiltrarà en el terreny el que li donarà un plus de depuració i mineralització. L’aigua es va infiltrant poc a poc per mitjans naturals. “Si malgrat tot, algun dia es detectés que l’aigua no aconseguís la qualitat suficient, es produiria una parada immediata de la recàrrega” puntualitza el projecte DemoWare.

A més, es fa un control diari dels microcontaminants o bacteris que pugui tenir l’aigua, i de moment no s’ha detectat res fora del normal. El Consorci de la Costa Brava destaca que tot i que l’aigua sigui depurada els estàndards que aquesta ha de complir són molt més alts dels normals.

L’únic inconvenient amb què s’han topat fins al moment és que aquesta aigua en ocasions té una lleugera salinitat a causa de les filtracions de la mar, la qual resulta molt difícil d’eliminar. En qualsevol cas, aquesta salinitat aflora de manera natural a l’aqüífer pel mateix motiu.

aigües residuals

Font: El Periódico.

ZICLA i els residus de les EDAR.

L’Agència Catalana de l’Aigua va finançar entre 2005 i 2008 un projecte realitzat per Zicla i la Universitat Politècnica de Catalunya que va permetre demostrar la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació dels fangs secs de les depuradores urbanes en la fabricació de formigons en massa i prefabricats.

 

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE ZICLA
Finalitats: Publicar el vostre comentari al blog de la pàgina web. Drets: Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment, igual com accedir, rectificar, suprimir les vostres dades, i altres drets, a info@zicla.com. Informació addicional: Podeu ampliar la informació a l’enllaç de Política de privacitat.