Valorització de les cendres de la incineració de llots d’EDAR en formigons en massa.

El projecte va consistir en substituir un dels components del formigó, la sorra, per cendres procedents de la incineració de llots de depuradores urbanes. Els estudis realitzats han confirmat la validesa del formigó resultant que es comporta de manera similar als formigons convencionals.

El projecte va ser liderat per l’empresa Comsa i va comptar amb la col·laboració de Promsa Ciments Molins, SA, l’Agència Catalana de l’Aigua, la UPC i ZICLA.

 El residu.

Cada any es generen milers de tones de llots de depuradores urbanes que en el millor dels casos acaben en l’agricultura però en altres, a causa de la presència de metalls pesants, es dipositen en abocadors o s’incineren. El projecte va obrir la porta a una aplicació alternativa de les cendres procedents de la incineració d’aquests llots.

 El resultat.

El resultat del projecte va ser un formigó que incorpora les cendres de la incineració de llots de depuradores d’aigües residuals en la seva composició, amb totes les garanties de qualitat exigibles al producte, tant tècniques com ambientals.

El reconeixement.

170809 cenizas lodos depuradoras hormigones reciclaje construmatEl projecte va rebre una menció en la categoria de productes en Conzen a CONSTRUMAT 2011.

0 Comments