Modernització i renovació del Polígon de Can Roqueta a Sabadell.

NOM DEL PROJECTE: Modernització i renovació del PAE de Can Roqueta
CIUTAT: Sabadell – Barcelona
UBICACIÓ: Can Roqueta
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Febrer de 2021

 

El polígon de Can Roqueta té un total de 72 hectàrees, un 80 per cent aproximadament d’ocupació i 249 empreses ubicades que ocupen a 4.125 persones. El projecte per renovar Can Roqueta va preveure un conjunt de millores per tal d’aconseguir la revitalització econòmica de l’àrea industrial i una millora de l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la zona. Aquesta actuació beneficia tant als usuaris del Polígon pròpiament, com als ciutadans que viuen annexats a aquesta zona industrial.

Formen part del projecte la creació d’una rotonda a la BV140 per donar accés al polígon amb més seguretat i rapidesa, així com actuacions per a la jerarquització del trànsit a les principals vies del polígon. El projecte va preveure incrementar el nombre d’aparcaments de vehicles, la construcció d’un carril bici i la instal·lació d’aparcaments tancats per a bicicletes, l’ampliació de la línia d’autobús al sector i la col·locació de noves parades de bus, i la creació de nous passos adaptats per millorar l’accessibilitat per a vianants.

Necessitat i objectius del projecte.

Un dels objectius del projecte ha estat la millora de la mobilitat sostenible al polígon mitjançant la construcció de carrils bici segregats a algunes vies i també la millora de l’accessibilitat a les parades d’autobús.

Solució proposada.

ZICLA sistema Vectorial Modernització i renovació del Polígon de Can Roqueta a Sabadell. 1Per tal de donar seguretat als nous carrils bici del Polígon es va escollir el separador Zebra® 13 | Zero de ZICLA com a element de segregació entre els ciclistes i el tràfic dels vehicles a motor. El separador Zebra® 13 | Zero és un producte fabricat amb plàstic reciclat, totalment reciclable, de gran durada i que ofereix una gran visibilitat. Així mateix, és un element de canalització de trànsit, que permet el flux transversal de l’aigua de pluja i la sortida del ciclista del carril bici en cas de necessitat.

 

ZICLA sistema Vectorial Modernització i renovació del Polígon de Can Roqueta a Sabadell. 3La solució proposada per a resoldre el conflicte generat per la coincidència entre el carril bici i les parades bus va ser la instal·lació de plataformes d’accés del sistema Vectorial® de ZICLA. Aquestes plataformes garanteixen l’accessibilitat i permeten l’accés segur dels vianants a l’autobús. D’aquesta manera, els autobusos poden ara detenir-se en la parada sense necessitat de realitzar maniobres que posin en perill als usuaris de la bicicleta optimitzant els seus temps de recorregut i permetent l’accés senzill dels passatgers comuns i especialment d’aquells que tenen mobilitat reduïda.