Plataforma per a càrrega i descàrrega en l’Avinguda Danforth (Toronto).

NOM DEL PROJECTE: Construcció de zones de càrrega i descàrrega segures
CIUTAT: Toronto – Canadà
UBICACIÓ: Avinguda Danforth
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Març de 2018

 

En 2020, la ciutat de Toronto va accelerar la construcció d’una sèrie de nous carrils bici per a connectar amb ells serveis essencials i prioritzar les principals rutes de trànsit durant el començament de la pandèmia de COVID-19, inclosa l’Avinguda Danforth. D’altra banda, es va poder veure que el nombre de lliuraments de mercaderies a les empreses locals havia augmentat des de l’inici de la pandèmia.

Els lliuraments i/o la recollida de mercaderies poden ser molt complexes quan els repartidors han de creuar un carril bici per a arribar a la vorera i poden generar-se conflictes entre ells i els ciclistes.

Necessitat i objectius del projecte.

La ciutat de Toronto necessitava trobar una solució que permetés resoldre el conflicte entre els repartidors de mercaderies i els ciclistes per a assegurar que les operacions de càrrega i descàrrega poguessin fer-se sota les màximes mesures de seguretat.

La solució proposada.

ZICLA càrrega i descàrrega Plataforma per a càrrega i descàrrega en l'Avinguda Danforth (Toronto). 1La solució adoptada per la ciutat de Toronto i Broadview Danforth BIA ha consistit en la instal·lació d’una plataforma del sistema Vectorial® per a crear una zona de càrrega i descàrrega segura tant per als repartidors de mercaderies com per als ciclistes.

 

 

 

ZICLA càrrega i descàrrega Plataforma per a càrrega i descàrrega en l'Avinguda Danforth (Toronto). 3La configuració triada ha estat la d’una plataforma amb carril bici integrat que actua al mateix temps com un pas de vianants elevat que creua el carril bici. Les rampes d’accés a la plataforma situades en tots dos extrems asseguren que els ciclistes reduiran la velocitat en ingressar a la zona de càrrega i descàrrega.