L’accessibilitat en les parades d’autobús interurbanes: el cas de Can Ruti a Badalona.

NOM DEL PROJECTE: Obres per a la millora de la carretera de Can Ruti
CIUTAT: Badalona – Barcelona
UBICACIÓ: Carretera de Can Ruti
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Maig de 2019

 

El complex sanitari i assistencial de l’àrea de Ca Ruti és un dels punts neuràlgics de la ciutat de Badalona, on es concentra una gran activitat. Per la seva situació, fora del nucli urbà de Badalona i en una zona muntanyenca, aquesta era una àrea amb certes dificultats d’accessibilitat que requeria d’una intervenció de gran importància que revertís aquesta situació.

Necessitat i objectius del projecte.

La carretera de Ca Ruti, que connecta la ciutat de Badalona amb l’Institut Guttmann i el complex sanitari i assistencial Can Ruti, presentava un mal estat del paviment, mancava de voreres i no comptava amb parades d’autobús accessibles.

En 2019, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va licitar les obres de millora. L’objectiu del projecte va ser la millora de l’estat del ferm de la carretera de Can Ruti i l’adequació de les parades d’autobús que existeixen en la mateixa per a garantir en elles l’accessibilitat de totes les persones i especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda.

La solució proposada.

La solució adoptada va buscar minimitzar costos i maximitzar la superfície d’actuació. Aquesta va ser una de les raons per a descartar en el projecte la creació de plataformes d’obra en les parades de bus pel seu elevat cost i el temps necessari per a construir-les, per la qual cosa es van buscar solucions alternatives flexibles, fàcils i ràpides d’instal·lar, i econòmiques.

ZICLA sistema Vectorial L'accessibilitat en les parades d'autobús interurbanes: el cas de Can Ruti a Badalona. 1El AMB va apostar finalment per les plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA per la seva versatilitat, senzillesa d’instal·lació i el seu preu competitiu enfront de solucions definitives com les plataformes d’obra.

El projecte va incloure la instal·lació de dues plataformes del sistema Vectorial® en configuració d’illa, amb accés mitjançant rampa a la calçada per l’extrem, de les següents dimensions:

        • Plataforma 1: 2,04 x 12,1 metres.
        • Plataforma 2: 1,66 x 14,7 metres.