Font: Filipa Brito / CM Porto

El sistema Vectorial®dona solució als desafiaments de mobilitat de la Municipalitat de Porto (Portugal).

NOM DEL PROJECTE: Millora de l’accessibilitat a les parades de bus
CIUTAT: Porto – Portugal
UBICACIÓ: Carrer São Roque da Lameira
DATA D’INAUGURACIÓ: Gener de 2019

 

La parada de bus es troba a la interfície entre el carrer i la vorera, i constitueix un enllaç estratègic en el qual cal garantir l’accessibilitat, facilitant que l’autobús pugui acostar-se sense dificultat a la vorada de la vorera. Quan l’autobús no disposa d’espai suficient per a realitzar una correcta maniobra d’aproximació a la vorada de la vorera, es generen problemes d’accessibilitat per als usuaris del bus i s’allarguen els temps de càrrega unitaris.

La manera clàssica de fer això ha estat la prolongació de la vorera mitjançant obra estenent-la cap al centre de la calçada, la més nova però desenvolupada en els darrers anys, ha estat la instal·lació de plataformes semipermanents que aconsegueixen el mateix resultat sense comprometre definitivament l’ús de la calçada.

L’experiència de ZICLA demostra que en aquells llocs als què s’ha instal·lat una plataforma bus s’han reduït els temps mitjans que el transport empra a explotar la línia, s’ha descongestionat la vorera a causa de que els usuaris del bus en general l’esperen sobre la plataforma sense interferir amb el vianant que es desplaça per la vorera, permetent en suma que la ciutat ofereixi un servei de bus més ràpid, segur i accessible.

Necessitat i objectius del projecte.

Una de les necessitats bàsiques que van justificar el projecte va ser la necessitat de millorar l’eficiència, comoditat i seguretat del transport públic a la ciutat actuant sobre les parades de bus.

La solució proposada.

ZICLA El sistema Vectorial®en Porto (Portugal). El sistema Vectorial®dona solució als desafiaments de mobilitat de la Municipalitat de Porto (Portugal). 1L’actuació proposada va ser la construcció d’una plataforma del sistema Vectorial® de ZICLA. Aquesta va ser una solució ràpida, econòmica i senzilla, i sens dubte facilitada per la modularitat i versatilitat d’aquest producte.

Aquest és un exemple que posa en evidència la importància que les ciutats puguin comptar amb productes modulars, versàtils i que es puguin instal·lar i desinstal·lar amb facilitat, i de forma econòmica.

 

Els resultats obtinguts.

Segons la Cambra Municipal de Porto, amb aquesta intervenció s’ha garantit la seguretat i el confort per a tots els usuaris de l’autobús a la parada afectada, dos factors que han provocat un increment d’usuaris en 2019. Aquestes són les dades:

  • Al mes de gener es van validar un 2,8% més passades que al gener de 2018.
  • Al mes de febrer, un 21,6% més.
  • Al mes de març, un 23,1% més.

Un sistema eficient, còmode i segur de transport públic és fonamental per al desenvolupament sostenible d’una ciutat.