Transformació ràpida de la ciutat gràcies a la flexibilitat i la modularitat de les plataformes del sistema Vectorial®.

NOM DEL PROJECTE:
Nova xarxa ortogonal de línies d’autobús
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer de Cantàbria
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Juliol de 2017

 

La xarxa de línies d’autobusos de Barcelona fins l’any 2012 era hereva de la xarxa de tramvies de el segle passat. Amb el creixement de la ciutat, les línies es van anar estenent i superposant fins a crear una xarxa poc eficient, amb redundància entre línies i recorreguts que penalitzaven la velocitat i la freqüència de pas.

Tot això va començar a canviar en 2014 amb el desplegament de la nova xarxa ortogonal de línies d’autobús de Barcelona. En aquest any, l’Ajuntament de Barcelona va instal·lar una plataforma del sistema Vectorial® de ZICLA per a la millora de l’accessibilitat als autobusos al carrer Cantàbria, a l’altura del número 51. Aquesta plataforma tenia unes dimensions de 24 metres de llarg, 2 metres d’ample a la zona d’espera, i un carril bici integrat de 2,2 metres d’ample.

Necessitat i objectius de el projecte.

La nova xarxa ortogonal de la ciutat de Barcelona és un projecte per redibuixar la xarxa d’autobusos de la ciutat basada en criteris com ara la facilitat d’ús, l’eficàcia i la gestió eficient dels recursos. Un cop completada la implantació, els ciutadans compten amb una xarxa de bus més llegible que redueix el temps d’espera i de viatge i que millora la connectivitat entre els diferents mitjans de transport, amb el que s’aconsegueix alhora un transport públic més atractiu i sostenible.

Amb l’entrada en funcionament de la nova xarxa d’autobusos, es va traslladar la parada d’autobús des del número 51 del carrer Cantàbria fins al 31 del mateix carrer per donar servei a la nova línia V29. L’objectiu va ser facilitar els transbordaments amb altres línies d’autobús que efectuen parada als voltants, gràcies a la proximitat entre les mateixes, originant el que TMB denomina “àrea d’intercanvi“.

Aquesta situació va suposar un repte pel fet que la parada d’autobús del número 51 del carrer Cantàbria quedava fora de servei i calia habilitar ràpidament la nova ubicada al número 31. Per a això era necessari comptar amb una solució ràpida i senzilla que permetés habilitar ràpidament la nova parada.

La solució proposada.

ZICLA sistema Vectorial Transformació ràpida de la ciutat gràcies a la flexibilitat i la modularitat de les plataformes del sistema Vectorial®. 1La solució proposada va consistir a traslladar la plataforma bus del sistema Vectorial® a la nova ubicació de la parada. Igual que en l’antiga ubicació, aquesta plataforma dóna solució a l’accessibilitat dels passatgers al bus i permet als usuaris de carril bici creuar de manera segura per aquesta parada. Per això es van aprofitar els mòduls de la plataforma existent i es van afegir nous mòduls per construir així una plataforma més ampla. L’amplada de la zona d’espera va passar de 2 a 4 metres, afegint 4 fileres de peces principals. L’operació es va realitzar de forma ràpida i senzilla, sense dubte facilitada per la modularitat i versatilitat del producte.

 

Aquest és un cas que posa en evidència la importància que les ciutats puguin comptar amb solucions integrades per productes modulars, versàtils i que es puguin instal·lar i des-instal·lar amb facilitat i de manera econòmica.