La superilla del barri de Sant Antoni a Barcelona s’envolta de carrils bici.

NOM DEL PROJECTE: Xarxa de carrils bici de Barcelona
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer Manso
DATA D’INAUGURACIÓ: Març de 2019

 

Barcelona és una ciutat de referència en el marc del calmat del trànsit als carrers a partir de la creació de les superilles. Aquest model d’urbanisme consisteix a unificar nou illes d’edificis, de manera que els vehicles circulen per l’únic carril que envolta aquestes illes per l’exterior i els encreuaments queden sempre lliures per al vianant i la bicicleta. Si bé els ciclistes poden circular per l’interior de les superilles, els projectes també inclouen carrils bici que discorren pels carrers que envolten a les superilles.

Necessitat i objectius del projecte.

El carril bici que discorre pel carrer Manso al costat de l’emblemàtic mercat del barri de Sant Antoni ha permès connectar el carril bici del carrer Urgell amb el del carrer Calàbria. Aquest projecte que densifica la xarxa de carrils bici de la capital catalana s’inscriu en el projecte de creació d’una xarxa que permeti que qualsevol ciutadà es trobi amb un carril bici a menys de 300 metres de la seva casa.

La solució proposada.

La connexió dels carrils bici dels carrers Manso i Calàbria s’ha materialitzat construint un carril bici bidireccional segregat de la resta del trànsit rodat per mitjà dels separadors Zebra® 13 de ZICLA.

ZICLA carrils bici La superilla del barri de Sant Antoni a Barcelona s'envolta de carrils bici. 1El separador Zebra®, instal·lat en dotzenes de ciutats de tot el món, permet millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris de la calçada. Aquesta línia de productes compta amb tres models que varien en la seva altura: el Zebra® 13 (13cm), el Zebra® 9 (9cm) i el Zebra® 5 (5cm).

El separador Zebra® és un producte fabricat amb plàstics reciclats diversos, totalment reciclable, de gran durada i que ofereix una gran visibilitat. Així mateix, és un element de canalització de trànsit, que permet el flux transversal de l’aigua de pluja i la sortida del ciclista del carril bici en cas de necessitat.