El carrer del Marroc de Barcelona estrena carril bici amb els nous separadors Zebra® | Zero de ZICLA.

NOM DEL PROJECTE: Urbanització del carrer del Marroc
CIUTAT: Districte 22@ – Barcelona
UBICACIÓ: Carrer del Marroc
DATA D’INAUGURACIÓ: Gener de 2020

 

El carrer del Marroc de Barcelona és una via de recent urbanització. Se situa en el sector nord del Districte de 22@, una zona en auge gràcies a la construcció d’edificis residencials i d’oficines. L’Ajuntament de Barcelona està dotant a aquesta zona de la més moderna infraestructura ciclista per a rebre als nous residents i treballadors del districte.

Necessitat i objectius del projecte.

L’ajuntament de Barcelona va executar un ambiciós projecte d’urbanització del carrer del Marroc entre finals de 2018 i començaments del 2020. Es va compondre de la urbanització de tres trams entre els carrers Josep Pla i Puigcerdà, en el barri del Poblenou, que es trobaven interromputs per edificacions antigues i locals en desús. Aquesta intervenció estava prevista en el Pla Especial d’Infraestructures del districte 22@.

Aquesta zona de la ciutat acull cada vegada una major activitat econòmica, i les necessitats de mobilitat dels nous treballadors i veïns de la zona van portar a incorporar una moderna infraestructura per a la bicicleta. Per ser una via de nova creació, incorpora els més alts criteris de disseny, com a àmplies voreres, zones de descans, il·luminació de qualitat i un carril bici segregat de la resta del trànsit.

La solució proposada.

ZICLA carril bici El carrer del Marroc de Barcelona estrena carril bici amb els nous separadors Zebra® | Zero de ZICLA. 1Per ser una via de nova creació, la solució proposada ha incorporat els més alts criteris de disseny, com a àmplies voreres, zones de descans, il·luminació de qualitat i un carril bici segregat de la resta del trànsit amb separadors Zebra® 13 | Zero que proporcionen seguretat als usuaris.

Aquests nous separadors estan fabricats amb un 100% de plàstic reciclat postconsum, la qual cosa permet reduir dràsticament la petjada ambiental d’aquests.

La línia Zero de la família Zebra® està composta pels següents separadors:

  • Zebra® 13 | Zero,
  • Zebra® 9 | Zero.