El nou Eix de Pere IV suma un nou carril bici a Barcelona.

NOM DEL PROJECTE: El nou Eix de Pere IV
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer de Pere IV
DATA D’INAUGURACIÓ: Juny de 2018

 

Les obres de reurbanització i infraestructura del tram de Pere IV entre els carrers de Roc Boronat i Bilbao han donat com a resultat un eix més agradable i pensat per als vianants, amb un únic carril de circulació per al trànsit rodat, un carril bici, voreres més amples, nou mobiliari urbà, i enllumenat i recollida pneumàtica de residus. La transformació total de l’Eix Pere IV es realitzarà per fases i continuarà posteriorment amb el tram entre la Rambla de Prim i el carrer de la Selva de Mar.

Necessitat i objectius del projecte.

Una de les necessitats bàsiques que van justificar el projecte va ser la revitalització de l’Eix de Pere IV. Des de 1967 no s’havia realitzat cap obra en aquesta important artèria del Poblenou que fins a dia d’avui comptava amb tres carrils de circulació.

La solució proposada.

ZICLA El nou Eix de Pere IV suma un nou carril bici a Barcelona amb Zebra®13. El nou Eix de Pere IV suma un nou carril bici a Barcelona. 1L’actuació deixa enrere una calçada de tres carrils de circulació destinada al trànsit rodat per donar pas a una nova calçada de sentit únic, en direcció Besòs, que inclou un carril de circulació i un carril de serveis destinat a zones de càrrega i descàrrega, aparcament de motos i altres serveis, al costat mar. A aquesta calçada se suma, un carril bici segregat amb separadors  Zebra® 13 de ZICLA.