Font: ZICLA®

Noves solucions per a segregar fluxos de trànsit que poden allotjar elements de senyalització vertical.

NOM DEL PROJECTE: Xarxa de carrils bici de Barcelona
CIUTAT: Barcelona – Espanya
UBICACIÓ: C/Bilbao
DATA D’INAUGURACIÓ: Maig de 2018

 

El desenvolupament de les xarxes de carrils bici segregades sobre calçada ha disparat la demanda de peces separadores que ajudin a protegir els ciclistes que circulen per ells. Aquestes peces separadores han de ser prou resistents com per suportar l’embat de les rodes dels vehicles i la intempèrie.

Els elements separadors de carril bici convencionals permeten separar de manera segura els fluxos de trànsit, però no tenen capacitat per allotjar ni elements de senyalització ni semàfors.

Objectiu del projecte.

L’objectiu del projecte era desenvolupar una separació segura entre el carril bici i la resta de la calçada emprant mòduls que també permetessin allotjar elements de senyalització vertical.

La solució: l’illeta construïda amb mòduls del sistema Vectorial® de ZICLA.

ZICLA illeta Noves solucions per a segregar fluxos de trànsit que poden allotjar elements de senyalització vertical. 1La solució es va trobar mitjançant l’ús de les peces principals i les vorades del sistema Vectorial® de ZICLA per a la construcció d’illetes. Aquestes illetes permeten allotjar elements de senyalització vertical tipus semàfors. Aquesta solució s’adapta a qualsevol tipus de via i a les necessitats de la zona.

L’illeta maximitza la seguretat del ciclista al carril bici gràcies a la pintura retrorreflectora que aporta una gran visibilitat des de qualsevol angle de visió.

 

Impacte ambiental mínim.

Tot el sistema està pensat per minimitzar l’impacte mediambiental i les peces es fabriquen amb granses plàstiques reciclades desenvolupades a partir de residus plàstics diversos: recobriments de cables elèctrics en desús, residus de mànegues, lones, banderoles, etc. Així mateix, els mòduls del sistema Vectorial són totalment reciclables.

L’ecoetiqueta.

isletaEls mòduls del sistema Vectorial® disposen del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. El distintiu ha estat concedit en la categoria de matèries primeres i productes de plàstic reciclat.