Font: ZICLA.

Carrils bici i parades de bus conviuen a l’Avinguda del Marquès d’Argentera a Barcelona.

NOM DEL PROJECTE: Adaptació de parades de bus
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Avinguda del Marqués de Argentera
DATA D’INAUGURACIÓ:
Juny de 2016

 

La construcció de carrils bici a avingudes amb circulació del trànsit rodat en dos sentits obliga a buscar solucions que permetin resoldre el conflicte que apareix en aquells punts en què es troben situades les parades de bus.

En aquells llocs on conviu una parada d’autobús amb un carril bici, s’instal·la una obra de pas de manera que hi hagi una zona de conflicte, exclusivament entre vianants i ciclistes, i on els ciclistes no tinguin la prioritat. A la zona de conflicte entre vianants i ciclistes, es construeixen rampes per a resoldre el conflicte a nivell i es dibuixen uns senyals vials de cediu el pas per als ciclistes. Com a mesura d’advertència per als ciclistes per indicar que no tenen preferència en l’encreuament, es pot implantar una marca vial amb forma de tauler d’escacs o escaquer. També es col·loca una marca viària de cediu el pas per als ciclistes.

Necessitat i objectius del projecte.

Una de les necessitats bàsiques que van justificar el projecte va ser la necessitat de fer conviure el carril bici que discorre per l’Avinguda del Marquès d’Argentera al seu pas per l’Estació de França amb les parades de bus que es troben en el seu camí.

La solució proposada.

ZICLA Carrils bici i parades de bus Carrils bici i parades de bus conviuen a l'Avinguda del Marquès d'Argentera a Barcelona. 1L’actuació proposada va ser la construcció de dues plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA amb forma de T com les de la figura adjunta. Aquesta configuració del sistema Vectorial® permet resoldre de manera senzilla el conflicte entre el carril bici i la parada de bus. L’espai que actua com a pont entre la vorera i la plataforma d’espera se senyalitza amb un escaquer pintat amb pintura blanca. Aquest escaquer indica que ni el vianant ni el ciclista poden aturar-se en ell, entenent que el vianant té prioritat sobre el ciclista.