Els separadors Zebra® 9 | Zero de ZICLA milloren la seguretat dels ciclistes en Brazatortas (Ciudad Real).

NOM DEL PROJECTE: Millora de la travessia CR-5021 en Brazatortas
CIUTAT: Brazatortas – Ciudad Real
UBICACIÓ:
Travesía CR-5021
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Juliol de 2020

 

En Brazatortas, un municipi situat a la província de Ciudad Real, la travessia CR-5021 funciona com un eix que comunica el col·legi, la cooperativa i la residència en aquesta localitat.

D’altra banda, la Diputació de Ciudad Real finança la conservació, la reparació i la construcció de carreteres de la Xarxa a càrrec d’aquesta Diputació.

Necessitat i objectius del projecte.

El projecte sorgeix de la necessitat de millorar l’estat de les travessies que comuniquen Brazatortas amb altres localitats. Entre els objectius del projecte destaca la millora de la seguretat del transport escolar, dels accessos al col·legi, a la cooperativa i a la residència, i dels nombrosos ciutadans que cada dia es desplacen amb bicicleta.

Solució proposada.

La solució proposada en el projecte ha inclòs la construcció d’una glorieta en la intersecció de la CR-5021 amb el carrer Pilar i el camí de Montoro, la canalització de les pluvials superficials, la millora del ferm i de la seguretat viària mitjançant la renovació de la senyalització horitzontal i vertical.

ZICLA separador Zebra Els separadors Zebra® 9 | Zero de ZICLA milloren la seguretat dels ciclistes en Brazatortas (Ciudad Real). 1Així mateix, la solució ha inclòs la construcció d’un carril bici de 2,00 m d’ample sobre la cuneta actual del marge dret que connecta amb diverses rutes ciclistes de la zona. El carril bici s’ha protegit dels vehicles motoritzats que circulen per la travessia amb els separadors Zebra® 9 |Zero de ZICLA.

 

 

Finançament del projecte.

El projecte ha estat finançat amb l’ajuda de la Diputació de Ciudad Real.