Sabadell es dota d’una extensa xarxa de carrils bici.

NOM DEL PROJECTE: Construcció de la xarxa de carrils bici
CIUTAT: Sabadell – Barcelona
UBICACIÓ: Ronda de Ponent
DATA D’INAUGURACIÓ: 2018

 

L’Ajuntament de Sabadell va plantejar dotar a la ciutat d’una xarxa de 170 quilòmetres de longitud on la bicicleta fora prioritària, amb l’objectiu que en 2020 el 5% dels desplaçaments dins del municipi es fessin amb aquest mitjà de transport. El govern municipal aspirava al fet que, amb l’ampliació de la xarxa, “tothom pogués tenir un carril bici a 300 metres de casa” i connectat amb una xarxa segura i còmoda.

Necessitat i objectius del projecte.

El govern municipal volia a més d’estendre la xarxa de carrils bici, retornar íntegrament les voreres als vianants per la qual cosa desitjava eliminar els carrils bici de les voreres per a traslladar-los a la calçada. Així mateix, havia de resoldre el conflicte entre els autobusos, els usuaris del bus i els ciclistes quan el carril bici coincidia amb parades de bus.

La solució proposada.

La solució proposada va incloure la construcció de carrils bici sobre la calçada i per a la seva segregació de la resta del trànsit rodat es va apostar pel separador de carril bici Zebra® 13, instal·lat amb una separació de 2,6 metres entre cada peça.

ZICLA carril bici Sabadell es dota d'una extensa xarxa de carrils bici. 1El separador Zebra®, col·locat en més de cent ciutats de tot el món, permet millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris de la calçada. Aquesta família de productes compta amb tres models que varien en la seva altura: Zebra® 13 (13 cm), el Zebra® 9 (9 cm) i el Zebra® 5 (5 cm). El separador Zebra® és un producte fabricat amb plàstics reciclats diversos, totalment reciclable, de gran durada i que ofereix una gran visibilitat. Així mateix, és un element de canalització de trànsit, que permet el flux transversal de l’aigua de pluja i la sortida del ciclista del carril bici en cas de necessitat.

 

ZICLA carril bici Sabadell es dota d'una extensa xarxa de carrils bici. 3Per a resoldre el conflicte, entre autobusos, usuaris de l’autobús i ciclistes, l’actuació proposada va ser la instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA com les de la figura adjunta. Aquesta configuració del sistema Vectorial® permet resoldre de manera senzilla el conflicte entre el carril bici i la parada de bus. Les rampes a vorera de la plataforma permeten l’accés dels usuaris a l’autobús i les rampes a calçada l’accés dels ciclistes a la pròpia plataforma. Aquesta va ser una solució ràpida, econòmica i senzilla, i sens dubte facilitada per la modularitat i versatilitat d’aquest producte. Aquest és un exemple que posa en evidència la importància que les ciutats puguin comptar amb solucions modulars, versàtils i que es puguin instal·lar i desinstal·lar amb facilitat, i de manera econòmica.