El carril bici de Vigo continua creixent i ja travessa la ciutat d’extrem a extrem.

NOM DEL PROJECTE: Projecte d’implantació de via ciclista entre Teis i Samil
CIUTAT: Vigo
UBICACIÓ: Carrer Veneçuela
DATA D’INAUGURACIÓ: 2019

 

Vigo ha apostat de ple per la potenciació de la mobilitat sostenible i la promoció de l’ús de bicicletes i patinets per als desplaçaments diaris pel nucli urbà. Es tracta d’un ambiciós projecte que busca connectar amb carrils bici la ciutat d’un extrem a un altre.

Necessitat i objectius del projecte.

La potenciació de la mobilitat sostenible i de l’ús de la bicicleta com mig habitual de desplaçament per la ciutat requereix que aquesta es doti d’una xarxa de carrils bici ben interconnectats i protegits. Es tracta de brindar seguretat i comoditat als ciutadans i ciutadanes perquè s’entusiasmin i es disposin a transformar la bicicleta en el seu mitjà de transport habitual. Així mateix es busca generar activitat econòmica ja que l’experiència ensenya que on hi ha carril bici floreixen els negocis i les cafeteries. Això es deu al fet que és més senzill arribar al lloc amb bicicleta perquè fer-ho amb cotxe implica trobar aparcament i moltes vegades haver de pagar per ell.

Solució proposada.

La solució proposada per a aquest segon tram del carril bici ha estat la construcció d’un carril bici sobre la calçada segregat i protegit pel separador Zebra® de ZICLA.

ZICLA carril bici El carril bici de Vigo continua creixent i ja travessa la ciutat d'extrem a extrem. 1El separador Zebra® permet millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris de la calçada. Es tracta d’un producte fabricat amb plàstics reciclats diversos, totalment reciclable, de gran durada i que ofereix una gran visibilitat gràcies a les seves bandes retroreflectants. Així mateix, permet el flux transversal de l’aigua de pluja i la sortida del ciclista del carril bici en cas de necessitat. La família Zebra® compta amb tres models que es distingeixen bàsicament per la seva altura: Zebra® 13 (13 cm), Zebra® 9 (9 cm) i Zebra® 5 (5 cm).

Avui dia, el separador Zebra® s’ha instal·lat en diverses ciutats gallegues i en més de cent ciutats de tot el món.