Montreuil està invertint en carrils bici segurs i els està segregant amb els separadors Zebra® 9 de ZICLA.

NOM DEL PROJECTE: Construcció d’una xarxa segura de carrils bici
CIUTAT: Montreuil – França
UBICACIÓ: Avinguda de la Resistència i Avinguda Pasteur
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Juliol de 2020

 

Situada a l’est de París, Montreuil va ser fins fa uns anys una ciutat on la bicicleta estava reservada per a un públic informat i acostumat a circular enmig dels vehicles motoritzats. Pionera a la regió de París des de 2018 en la implementació del seu Pla Ciclista, la comunitat continua desenvolupant la seva xarxa ciclista innovant i provant noves solucions. Amb el desconfinamiento posterior a la COVID-19, al maig de 2020, l’Ajuntament va decidir accelerar el seu Pla Ciclista creant noves infraestructures ciclistes, més ràpidament de l’esperat.

Necessitat i objectius del projecte.

El Pla Ciclista de Montreuil preveu el desenvolupament de projectes d’infraestructures ciclistes durant diversos anys. Per part seva, l’Ajuntament de la ciutat continua amb el seu desenvolupament, secundant-se en propostes d’una xarxa local de ciclistes i d’associacions ciclistes, i s’ha posat com a objectiu primordial assegurar la seguretat dels viatges amb bicicleta i per a això ha apostat pel carrils bici segregats del trànsit dels vehicles de motor.

Solució proposada.

La solució proposada ha triat construir carrils bici al llarg d’eixos de circulació o entre places d’aparcament i voreres. Segons la configuració de cada eix i les possibilitats de desenvolupament, en unes ocasions s’ha optat per neutralitzar places d’aparcament i en unes altres, carrils de circulació. Així mateix, per a donar seguretat a aquests nous carrils bici, la ciutat de Montreuil ha optat per instal·lar separadors Zebra® 9 en ells.

En l’Avinguda de la Resistència que és relativament ampla i on ja existia un carril bici de 1,2 m d’ample, el municipi ha decidit dedicar 3 m de calçada als ciclistes en cada sentit del trànsit, deixant els carrils restants per a turismes i autobusos. Per a garantir un viatge segur, s’han instal·lat separadors Zebra® 9 al llarg d’un tram d’1 km a cada costat de l’avinguda.

En la Avenue Pasteur, s’ha desenvolupat la parteix nord d’aquest eix viari entre el carrer Jean Lolive i la ciutat de Bagnolet. Es va crear un carril bici en cada sentit del trànsit; aquests carrils nous i molt amples estan pintats en color blau. Els separadors Zebra® 9 es van instal·lar al llarg de més de 260 m en cada direcció de trànsit.

ZICLA carrils bici Montreuil està invertint en carrils bici segurs i els està segregant amb els separadors Zebra® 9 de ZICLA. 1Els separadors Zebra® s’han instal·lat tant paral·lels a la ruta ciclista com de manera obliqua. La configuració obliqua permet una visibilitat òptima de les bandes retrorreflectantes. Clarament visibles tant per als conductors com per als ciclistes, els separadors Zebra® garanteixen així una bona visibilitat de la nova ruta ciclista per als conductors i un alt grau de seguretat per a l’usuari.