El carril bici del carrer Bilbao de Barcelona: un eix vertical bidireccional per a la circulació de bicicletes.

NOM DEL PROJECTE: Carril bici del carrer de Bilbao
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer de Bilbao
DATA D’INAUGURACIÓ: 2018

 

Barcelona continua expandint la seva xarxa de carrils bici i repartint l’espai urbà de forma més equitativa entre les diferents maneres de transport, obrint espais de circulació a les bicicletes, millorant la xarxa de bus i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu, amb ampliació de voreres i pacificació de carrers perquè ofereixin confort i seguretat. L’extensió de la xarxa de carrils bici és una de les mesures estrella del ajuntament per a aconseguir aquesta adaptació.

Necessitat i objectius del projecte.

Els ciclistes que volien baixar des del passeig de Maragall a la platja no disposaven d’un carril bici que ho permetés. L’objectiu del projecte va ser el de connectar aquest passeig amb l’Avinguda del Litoral per a generar així un eix vertical que arribés fins a la mar.

La solució proposada.

La solució proposada va ser la construcció d’un carril bici segregat bidireccional en el costat Besòs de l’eix vertical Navas de Tolosa – Bilbao – Jonquera entre el carrer d’Olesa i l’avinguda del Litoral.

En el tram comprès entre el carrer Taulat i l’avinguda del Litoral, l’Ajuntament de Barcelona van triar els mòduls del sistema Zipper® per a segregar el carril bici. Així mateix, amb els mòduls del sistema Vectorial® de ZICLA es van construir illetes en les quals allotjar els pals dels semàfors.

Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de manera contínua o discontínua, la qual cosa permet construir múltiples configuracions. El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol mena de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies a que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és retroreflectora.
    Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables pel que el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima en la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls poden pintar-se de diferents colors.

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona