Sant Feliu de Llobregat creix en sostenibilitat ampliant la seva xarxa de carrils bici.

NOM DEL PROJECTE: Reordenació del carrer del Sol
CIUTAT: Sant Feliu de Llobregat
UBICACIÓ: Carrer del Sol
DATA D’INAUGURACIÓ: Agost de 2018

 

Actualment, Sant Feliu disposa d’una xarxa de carril bici d’uns 8 km de longitud. Durant els pròxims anys s’espera que aquesta infraestructura pugui ampliar-se fins als 13 km. La millora de la xarxa de carrils bici de la ciutat suposarà un pas important cap a un nou model urbà i de mobilitat. Aquest nou model pretén convertir a Sant Feliu en una ciutat més sostenible on el transport públic i el transport no contaminant com la bicicleta i el patinet, tinguin un paper destacat, garantint la seguretat dels usuaris.

Necessitat i objectius del projecte.

El projecte de reordenació del carrer del Sol va tenir com a objectiu ordenar el trànsit de manera efectiva i atractiva, allargar la xarxa de carrils bici i apostar per solucions flexibles que s’adaptessin a les necessitats de cada moment.

La solució proposada.

Al carrer del Sol, es va decidir construir un nou carril bici i per a la seva segregació es van usar els mòduls A i B del sistema Zipper®. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de manera contínua o discontínua, la qual cosa permet construir múltiples configuracions.

El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

ZICLA carrils bici Sant Feliu de Llobregat creix en sostenibilitat ampliant la seva xarxa de carrils bici. 1

  • S’adapta a qualsevol mena de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies a que gairebé el 50% de la superfície dels seus mòduls és retroreflectant.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables per la qual cosa el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodisenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima en la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls poden pintar-se de diferents colors.