Bloc.

Subvencions per a fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics destinats al servei de taxis i l’ús comercial.

El trànsit és la font de contaminació de l’aire de les ciutats més gran i s’estima que és la responsable de fins a una quarta part de les partícules que el contaminen. Està científicament demostrat que l’aire contaminat provoca gairebé 4,5 milions de morts prematures a l’any en el món.

Per aquesta i moltes altres raons a Catalunya se segueix treballant per crear un parc de vehicles més amable amb el medi ambient.

Catalunya està compromesa amb la reducció d’emissions del trànsit rodat, sobretot a la ciutat de Barcelona. Per això, tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament d’aquesta ciutat estan prenent mesures entre les que destaquen:

 

Convocatòria de subvencions per a fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions.

L’última mesura de la Generalitat ha estat la convocatòria de subvencions per a fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a l’ús comercial i a altres serveis que operen en zones de baixes emissions. L’objectiu global d’aquestes subvencions és millorar la qualitat de l’aire a les zones de baixes emissions promovent la renovació del parc de vehicles contaminants que circulen en aquest espai i la seva substitució per d’altres menys contaminants.

Es poden sol·licitar subvencions per compres ja efectuades de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats tant al servei de taxi com altres usos comercials i de serveis, fins al proper 11 de juliol. Els beneficiaris poden ser professionals o empreses que hagin comprat un vehicle d’aquestes característiques des del 10 de febrer de 2017 fins a la fi del termini de la convocatòria, i que operen a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

D’aquesta manera, pas a pas, es pretén aconseguir una transició cap a vehicles més amables amb el medi ambient en els sectors en què el vehicle individual i motoritzat és una eina de treball.

 

3 juny, 2018 I Categories: Actualitat I No Comentarios

Deja un comentario.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona