Font: Tomas Allen

Rehabilitació de la “Variant da Encosta”, en el municipi de Braga (Portugal).

El Municipi de Braga (Portugal) ha acabat la segona fase de les obres de rehabilitació integral de la “Variant da Encosta”, al llarg de l’eix format per les Avingudes D. João II, Alfredo Barros i dos Lusíadas, així com la seva connexió amb la Universitat del Minho.

Necessitat i objectius del projecte.

Amb una inversió de tres milions d’euros, finançada pel Programa Operatiu Regional Nord – NORTE2020, el projecte permetrà millorar les condicions de circulació dels vianants a la ciutat mitjançant una sèrie d’actuacions diverses. Com a part del projecte, es van crear nous encreuaments per als vianants, es van redissenyar les rotondes i es van adoptar mesures per a calmar el trànsit als carrers amb la finalitat de humanitzar l’espai públic. Aquestes mesures ajudaran a reduir el domini de l’automòbil a la ciutat i a promoure maneres de circulació més verdes, amables i sostenibles.

Algunes de les intervencions que permetran una circulació més sostenible de les persones han estat: la rehabilitació integral de voreres, la construcció d’un carril bici, la creació d’accessos per a persones amb mobilitat reduïda, i la requalificació i reforç de l’enllumenat públic.

Solució proposada.

ZICLA carril bici Rehabilitació de la “Variant da Encosta”, en el municipi de Braga (Portugal). 1La solució proposada per a la “Variant da Encosta” ha inclòs la construcció de set quilòmetres de carril bici que la connecten amb la Universitat del Minho, de 20 mil m² de senders accessibles i d’un carril bici segregat amb els separadors Zebra® 9 | Zero de ZICLA en l’Avinguda D. João II, i la reducció de la velocitat de circulació dels vehicles als carrers.