La ciutat de Dublin (Irlanda) es prepara per a l’estiu habilitant més espais a l’aire lliure.

NOM DEL PROJECTE: Ampliació de l’espai a l’aire lliure per al sector turístic i hostaler
CIUTAT: Dublin – Irlanda
UBICACIÓ: Bloomfield Avenue
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Maig de 2021

 

Dublín, de la mateixa manera que altres ciutats en el món, ha sofert les conseqüències de la Covid-19. Els successius confinaments han afectat l’àmbit econòmic, social i cultural de la ciutat.

Necessitat i objectius del projecte.

A mesura que les restriccions han anat disminuint, l’Ajuntament de Dublín s’ha compromès a donar una resposta integrada per a una recuperació sostenible de la ciutat. Per a això, ha treballat amb els actors clau amb l’objectiu d’identificar els aspectes a millorar de la ciutat i així poder preparar un pla de recuperació a llarg termini.

Les mesures que s’estan adoptant tenen com a objectiu garantir el retorn de la força vital, econòmica, social i cultural a la ciutat. De fet, el pla d’ajudes està enfocat a oferir suport financer al sector turístic i hostaler, perquè aquests puguin proporcionar espais addicionals a l’aire lliure als seus clients.

Cal destacar, que aquest tipus d’instal·lacions que suposen l’ocupació de l’espai públic hauran de respectar un mínim de 2 m (1,8 m en algunes ubicacions assenyalades) d’ample en les voreres, per a garantir que aquestes continuïn sent accessibles per a tots els ciutadans.

Solució proposada.

Per a complir amb aquesta normativa, en alguns punts de la ciutat, l’Ajuntament ha treballat amb els negocis per a reorganitzar l’espai públic i assignar-los un lloc en la calçada que permeti ampliar el seu espai a l’aire lliure. Les solucions que utilitzin per a això han de complir amb les següents característiques:

ZICLA jardineres La ciutat de Dublin (Irlanda) es prepara per a l'estiu habilitant més espais a l'aire lliure. 1

  • Ser temporals.
  • Ser ràpides i fàcils d’instal·lar i desinstal·lar.
  • Proporcionar reflectivitat i bona visibilitat.
  • Brindar protecció enfront dels vehicles.
  • Tenir l’altura suficient per a evitar ensopegades.
  • Oferir una major visibilitat que els bolardos.

 

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament va decidir instal·lar les jardineres Zebra®, fabricades amb plàstic 100% reciclat. A més, aquestes solucions duren molt temps i són totalment reciclables. Finalment, les plantes requereixen un reg mínim, ja que la jardinera té un tanc d’aigua integrat de set litres.