San José (Califòrnia) integra carrils bici i parades d’autobús amb el sistema Vectorial®.

NOM DEL PROJECTE: Better BikewaySJ
CIUTAT: San José – California
UBICACIÓ: Centro de San José
DATA D’INAUGURACIÓ: 2018 – 2019

 

San José (Califòrnia) és la capital de Silicon Valley. Aquesta és una de les regions que lideren la innovació en noves tecnologies a nivell internacional i és un entorn que canvia ràpidament. Els ciutadans són molt conscients dels desafiaments que planteja el canvi climàtic i d’aspectes com ara la necessitat de cuidar de la sostenibilitat ambiental en els viatges diaris. Hi ha un esforç col·lectiu per a reduir la petjada ambiental de la mobilitat evitant o almenys reduint l’ús de l’automòbil privat i optant per maneres més amables amb l’entorn com són la bicicleta i el transport públic.

Necessitat i objectius del projecte.

S’espera que la quantitat de residents i treballadors en el centre de San José es dupliqui en els pròxims cinc a deu anys. Com a part de l’estratègia de creixement sense congestió, la ciutat de San José va crear un equip multidisciplinari i interdepartamental per a desenvolupar i dur a terme el projecte “Better BikewaySJ“.

Aquest ambiciós projecte ha convertit els carrers de San José en una xarxa de carrils bici protegits utilitzant la metodologia NACTO. És el primer intent notable en el comtat de Santa Clara per a redissenyar els carrers de manera ràpida, innovadora i amb solucions modulars.

Better BikewaySJ té com a objectiu crear espais públics de qualitat als carrers que permetin als ciutadans circular amb bicicleta de manera segura. L’extensió de la xarxa d’infraestructures va plantejar el desafiament d’integrar les parades d’autobús i els carrils bici recentment creats en aquelles seccions de la calçada on les parades d’autobús coincidien amb els carrils per a bicicletes.

La solució proposada.

ZICLA carrils bici i parades d'autobús San José (Califòrnia) integra carrils bici i parades d'autobús amb el sistema Vectorial®. 1La solució proposada va consistir en la instal·lació de nou plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA®. La seva configuració és la següent:

  • 7 plataformes Vectorial® en configuració de parada d’autobús amb un carril bici integrat, amb pont d’accés a l’àrea d’espera des de la vorera.
  • 2 plataformes Vectorial® en una configuració d’illa, amb accés des de la calçada.