L’eix ciclista del carrer Bori i Fontestà de Barcelona s’equipa amb el sistema Zipper®.

NOM DEL PROJECTE: Obres de pavimentació i implantació del carril bici al carrer de Bori i Fontestà
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer de Bori i Fontestà
DATA D’INAUGURACIÓ: Abril de 2018

 

Barcelona està adaptant el seu espai urbà per a repartir-ho de forma més equitativa entre les diferents maneres de transport, obrint espais de circulació a les bicicletes, millorant la xarxa d’autobús i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu, amb ampliació de voreres i pacificació de carrers que ofereixin confort i seguretat. L’ampliació de la xarxa de carrils bici és una de les mesures estrella de l’Ajuntament de la ciutat per a aconseguir aquesta adaptació. L’objectiu últim és incrementar els quilòmetres de carril bici de manera substancial per a què el 95% de la població de la ciutat disposi de, almenys, un carril bici a menys de 300 metres de distància del seu domicili.

Necessitat i objectius del projecte.

El carrer Bori i Fontestà tenia un disseny clàssic que oferia molt d’espai al vehicle motoritzat privat i poc o gens d’espai ni de seguretat als usuaris de la bicicleta.

L’ajuntament de Barcelona va decidir en 2017 incloure aquest carrer en l’eix ciclista de connexió del barri de Gràcia amb la Zona Universitària, a través del districte de Sarrià.

Els objectius del projecte eren els següents:

  • Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica derivada del transport motoritzat.
  • Fomentar l’ús de la bicicleta i millorar la seguretat dels ciclistes al carrer.

La solució proposada.

L’ajuntament de Barcelona va apostar per la creació d’un carril bici bidireccional que se situa en el centre de la calçada. Per a la segregació d’aquest carril es van emprar els mòduls del sistema Zipper® de ZICLA. Aquest sistema és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de manera contínua o discontínua, la qual cosa permet construir múltiples configuracions.

ZICLA eix ciclista L'eix ciclista del carrer Bori i Fontestà de Barcelona s'equipa amb el sistema Zipper®. 1El sistema Zipper® es caracteritza principalment perquè:

  • S’adapta a qualsevol mena de calçada, en particular a les avingudes.
  • És molt visible gràcies a que en els seus mòduls gairebé el 50% de la superfície és retroreflectora.
  • Els seus mòduls es fabriquen amb plàstic reciclat i són reciclables pel que el seu impacte ambiental és mínim; és un producte ecodissenyat.
  • És competitiu perquè permet plasmar ràpidament un projecte amb una intervenció mínima en la via pública.
  • Els seus mòduls són molt resistents a l’impacte i a la intempèrie, i disposen de quatre punts d’ancoratge al paviment de la calçada.
  • És personalitzable ja que els mòduls poden pintar-se de diferents colors.