Font: ZICLA.

En l’avinguda d’Albert Bastardas de Barcelona l’espai urbà es reparteix equitativament entre diferents modes de transport.

NOM DEL PROJECTE: Carril bici de l’avinguda Albert Bastardas
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Avinguda Albert Bastardas
DATA D’INAUGURACIÓ: Abril de 2018

 

Barcelona està adaptant el seu espai urbà per a repartir-ho de forma més equitativa entre els diferents modes de transport, obrint espais de circulació a les bicicletes, millorant la xarxa d’autobús i donant prioritat a les persones que es desplacen a peu, amb ampliació de voreres i pacificació de carrers que ofereixin confort i seguretat. L’ampliació de la xarxa de carrils bici és una de les mesures estrella de l’Ajuntament de Barcelona per a aconseguir aquesta adaptació. L’objectiu últim és incrementar els quilòmetres de carril bici de manera substancial perquè el 95% de la població de la ciutat disposi d’almenys un carril bici a menys de 300 metres de distància del seu domicili.

Necessitat i objectius del Projecte.

L’avinguda d’Albert Bastardas és una important via de la ciutat de Barcelona que connecta l’avinguda Diagonal amb l’avinguda de Manuel Azaña, vorejant el Real Club de Polo d’aquesta ciutat.

Aquesta zona mancava d’infraestructura per a desplaçar-se amb bicicleta de manera segura, la qual cosa va portar a l’Ajuntament de la ciutat a intervenir sobre aquest corredor.

La solució proposada.

La solució proposada va ser la construcció d’un carril bici segregat pel centre de la calçada en el qual es van emprar els mòduls del sistema Zipper® per a la seva segregació.

ZICLA espai urbà En l'avinguda d'Albert Bastardas de Barcelona l'espai urbà es reparteix equitativament entre diferents modes de transport. 1El sistema Zipper® és modular i els seus mòduls poden instal·lar-se de manera contínua o discontínua, la qual cosa permet construir múltiples configuracions. En aquest cas, es va optar per una configuració de conjunts de dos mòduls Zipper® A, amb una separació de 1,3 metres entre aquests.

 

 

ZICLA espai urbà En l'avinguda d'Albert Bastardas de Barcelona l'espai urbà es reparteix equitativament entre diferents modes de transport. 3Així mateix, en la intersecció de l’Avinguda Albert Bastardas amb el carrer del General Batet es van utilitzar les peces del sistema Vectorial® de ZICLA per a la construcció d’una illeta que protegís a un semàfor.

Les peces del sistema Vectorial®, també gràcies al seu modularitat, permeten crear diverses configuracions, com la illeta que es va construir per a aquest projecte. Aquesta illeta permet integrar elements com a semàfors, de manera que queden protegits dels impactes dels vehicles que circulen per la calçada.