L’Ajuntament de Castelló fa una ferma aposta per la mobilitat inclusiva i fa accessibles les seves parades d’autobús.

NOM DEL PROJECTE: Millora de la accessibilitat en parades de autobús
CIUTAT: Castellón de la Plana – Barcelona
UBICACIÓ:
17 punts de la ciutat de Castellón de la Plana
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Juliol de 2017

 

L’accessibilitat universal garanteix a totes les persones, amb independència de la seva edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d’accés a qualsevol part de l’entorn construït i a l’ús i gaudi dels serveis en ells prestats amb la major autonomia possible.

Moltes ciutats estan treballant per a aconseguir entorns 100% accessibles. Una de les àrees en la qual més s’està invertint és en la millora de l’accessibilitat al transport públic. Castelló de la Plana, a la Comunitat Valenciana, no és una excepció, i porta anys apostant perquè les persones es puguin desplaçar de manera autosuficient, adaptant per a això la seva flota d’autobusos i les seves parades d’autobús.

Necessitat i objectius del projecte.

Castelló de la Plana buscava adequar de manera ràpida l’accessibilitat de disset parades d’autobús distribuïdes de llarg a llarg de la ciutat. Les ubicacions seleccionades per a realitzar el projecte de millora eren les que pitjors condicions presentaven per a l’accessibilitat dels seus usuaris als bussos.

L’objectiu del projecte, per tant, passava per actuar en el major nombre de parades d’autobús amb el pressupost més ajustat possible. A més, en certes ubicacions també haurien de resoldre el conflicte que es generava entre autobusos i ciclistes per la presència de carrils bici situats en el mateix costat de la calçada que les parades de bus.

La solució proposada.

La ciutat de Castelló va valorar la possibilitat de realitzar obra civil per a la millora de l’accessibilitat de les parades i la integració dels carrils bici. No obstant això, van descartar aquesta possibilitat per l’elevat cost que hauria suposat i el temps necessari per a executar una obra d’aquesta magnitud. Per això van buscar una alternativa més competitiva en preu.
ZICLA sistema Vectorial L'Ajuntament de Castelló fa una ferma aposta per la mobilitat inclusiva i fa accessibles les seves parades d'autobús. 1L’ajuntament de la ciutat va apostar pel sistema Vectorial® per a la creació de plataformes per a les parades d’autobús que permetrien millorar la seva accessibilitat i resoldre el conflicte entre autobús i ciclistes.
Les ubicacions en les quals es van instal·lar, i les seves dimensions, estan detallades en el següent llistat:

 

 

    • Carrer Maestro Ripollés,20 – 2,04 x 12,1 metres.
    • Carrer Columbretes, 1 – 2,74 x 12,1 metres amb carril bici integrat.
    • Avinguda Germans Bou – 7,19 x 14,34 metres amb carril bici integrat.
    • Avinguda Quevedo, 2 – 1,69 x 9,3 metres.
    • Carrer Calderón de la Barca – 2,04 x 12,1 metres.
    • Carrer Mª Rosa Molas – 2,04 x 12,1 metres.
    • Carrer Joaquín Costa, 9 – 2,04 x 12,1 metres.
    • Avinguda l’Alcora, 56 – 2,04 x 12,1 metres.
    • Avinguda Casalduch, 84 – 3,14 x 12,1 metres.
    • Carrer Sant Roque, 95 – 6,24 x 14,34 metres.
    • Avinguda Benicassim – 2,39 x 9,3 metres.
    • Avinguda Benicassim – 2,74 x 10 metres.
    • Avinguda de la Mar,3 – 2,04 x 11,3 metres.
    • Carrer República Argentina – 4,1 x 13,04 metres.
    • Avinguda Germans Bou, 44 – 7,29 x 14,34 metres amb carril bici integrat.
    • Avinguda l’Alcora, 61 – 2,04 x 12,1 metres.
    • Avinguda Borriana, 4 – 2,04 x 12,1 metres.

 

Premis i reconeixements rebuts.

A conseqüència del notable impacte positiu d’aquesta intervenció, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana ha premiat a l’Ajuntament de Castelló en la IV edició dels Premis de la Setmana de la Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana. A l’hora d’atorgar el premi a la ciutat de Castelló, es van valorar una sèrie de característiques del projecte, com ara la seva contribució a la mobilitat sostenible, l’impacte social o la millora qualitativa respecte a la seguretat física i ambiental de les persones.

ZICLA sistema Vectorial L'Ajuntament de Castelló fa una ferma aposta per la mobilitat inclusiva i fa accessibles les seves parades d'autobús. 3Així mateix, en l’edició 2020 el primer premio Ciutat Accessible (Access City Award) ha estat per a Varsòvia (Polònia) i el segon per a Castelló de la Plana. Ciutat Accessible és un premi que reconeix a les ciutats que han treballat per a ser més accessibles per als seus ciutadans.