Elx millora el transport públic de la ciutat.

NOM DEL PROJECTE: Millora del transport públic de la ciutat
CIUTAT: Elx (Alacant)
UBICACIÓ: Diverses parades de bus de la ciutat
DATA DE INSTAL·LACIÓ: Octubre de 2020

 

En 2018, Elx va iniciar un projecte de millora del transport públic per a fer-lo més còmode i competitiu amb el propòsit que cada vegada més ciutadans el triïn per als seus desplaçaments. Amb això la ciutat va apostar per la mobilitat sostenible en el marc de l’Estratègia Elx 2030.

Necessitat i objectius del projecte.

Entre els objectius del projecte destacava la voluntat d’augmentar la velocitat comercial del transport públic, reduir els costos del servei en fer-lo més eficient, millorar l’accessibilitat als autobusos facilitant als usuaris l’abordatge i fer més còmodes els temps d’espera dels ciutadans.

Solució proposada.

ZICLA sistema Vectorial Elx millora el transport públic de la ciutat. 1Les noves actuacions contemplen estendre la vorera cap al centre de la calçada mitjançant la instal·lació de plataformes del sistema Vectorial® de ZICLA eliminant les badies i la necessitat dels autobusos de realitzar maniobres d’entrada i sortida en elles. El projecte preveu també la instal·lació de marquesines, de panells informatius i de paviments podotàctils.

El projecte ha estat finançat amb fons EDUSI.