Ampliació temporal de voreres amb el sistema Vectorial® de ZICLA.

NOM DEL PROJECTE: Ampliació temporal de voreres
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Carrer de París 192 – 198
DATA D’INAUGURACIÓ: Juliol de 2020

 

En els barris antics de moltes ciutats les voreres són molt estretes i la seva ampliació o bé no és possible o bé forma part d’una renovació urbanística integral del lloc. En altres casos en canvi, l’estrenyiment de la vorera pot ser ocasionat per exemple per la realització d’obres de construcció o de rehabilitació d’edificis que obliguen a la col·locació de bastides que ocupen la vorera i redueixen l’espai lliure disponible per als vianants. En altres ocasions, les ciutats necessiten ampliar les voreres en zones molt puntuals en les quals a determinades hores el flux de persones és molt alt i en les quals no es justifica la realització d’obres permanents.

Necessitat i objectius del projecte.

Les obres de rehabilitació d’un edifici situat al carrer de Paris 192-198 de Barcelona van obligar a instal·lar bastides sobre la vorera. Això va fer que fos necessari buscar una manera ràpida, segura i econòmica d’ampliar de manera temporal la vorera ocupant part de la calçada mentre duressin les obres.

La solució proposada.

ZICLA ampliació temporal de voreres Ampliació temporal de voreres amb el sistema Vectorial® de ZICLA. 1La solució proposada ha consistit en el muntatge d’una plataforma del sistema Vectorial® de ZICLA. Aquestes plataformes s’instal·len i desinstal·len de forma molt ràpida i senzilla, amb una intervenció mínima en la via pública. El sistema Vectorial® permet que l’impacte sobre la via sigui mínim de manera que quan es desinstal·len aquestes plataformes, la via recupera ràpidament el seu ús original.

Una vegada acabada les obres i recuperat l’espai de la vorera, aquestes plataformes es poden desmuntar ràpidament i els seus components es poden reutilitzar per a la construcció d’altres plataformes a la ciutat.