Font: ZICLA.

5é aniversari de la reforma de l’avinguda Diagonal de Barcelona i de la construcció dels seus carrils bici.

NOM DEL PROJECTE: Reforma de l’avinguda Diagonal
CIUTAT: Barcelona
UBICACIÓ: Avinguda Diagonal
DATA D’INAUGURACIÓ: Abril de 2015

 

L’avinguda Diagonal és una de les artèries principals de la ciutat de Barcelona traçada en el pla Cerdà i travessa la ciutat al llarg d’11 quilòmetres entre la Ronda de Dalt i la zona Fòrum.

Necessitat i objectius del projecte.

Els majors problemes de l’avinguda estaven relacionats amb l’excés de trànsit de vehicles privats motoritzats i amb el fet que vianants i bicicletes no disposaven de suficient espai. La configuració de l’avinguda era la següent:

  • Una calçada central amb tres carrils de circulació per sentit i un carril bus en cada sentit.
  • Dues calçades laterals amb dos carrils cadascuna.
  • Dues voreres laterals i dos passejos.

Els objectius de la reforma del tram comprès entre la plaça de Francesc Macià i el Passeig de Gràcia fa ja cinc anys van ser els següents:

  • Ampliar les voreres per a augmentar la seguretat i accessibilitat per als vianants.
  • Potenciar l’ús de la bicicleta.
  • Fer més còmode l’ús del transport públic.
  • Revitalitzar l’avinguda com a eix comercial.

La solució proposada.

La reforma que es va realitzar va suposar l’ampliació de les voreres fins a una amplària de 7 metres, la creació d’aparcaments de motos en calçada, l’augment de l’espai disponible en les parades d’autobús i la implantació de dos carrils bici unidireccionals sobre les calçades laterals.

ZICLA carril bici 5é aniversari de la reforma de l'avinguda Diagonal de Barcelona i de la construcció dels seus carrils bici. 1Per a la segregació dels carrils bici es va apostar pel separador de carril bici Zebra® 9, instal·lats amb una separació de 1,3 metres entre cada peça.

El separador Zebra®, instal·lat en més de cent ciutats de tot el món, permet millorar la seguretat viària i la mobilitat dels usuaris de la calçada. Aquesta línia de productes compta amb tres models que varien en la seva altura: Zebra® 13 (13 cm), el Zebra® 9 (9 cm) i el Zebra® 5 (5 cm).