Font: ZICLA.

El carril bici del carrer del Dr. Fleming de Barcelona ha estat traslladat a la calçada, retornant la vorera als vianants.

NOM DEL PROJECTE:Carril bici del carrer del Dr. Fleming
CIUTAT:Barcelona
UBICACIÓ:Carrer del Dr. Fleming
DATA D’INSTAL·LACIÓ:Setembre de 2017

Barcelona continua adaptant el seu espai urbà per a distribuir-ho de manera més equitativa entre els diferents tipus de transport, obrint espais de circulació per a bicicletes, millorant la xarxa d’autobusos i donant prioritat a les persones que caminen per les voreres oferint-los comoditat i seguretat. L’extensió de la xarxa de carrils bici és una de les mesures clau de l’Ajuntament per a aconseguir aquesta adaptació. L’objectiu és augmentar substancialment el nombre de quilòmetres de carrils bici perquè el 95% de la població de la ciutat tingui almenys un carril bici a menys de 300 metres de la seva llar.

Necessitat i objectius del projecte.

El pla de bicicletes 2017- 2018 de l’Ajuntament de Barcelona inclou, a més del creixement de la infraestructura ciclista, la millora de l’existent. Un clar exemple d’això és el carril bici situat al carrer del Doctor Fleming. Anteriorment, aquest carril bici estava situat en la vorera; amb la remodelació, el carril bici va ser traslladat a la calçada, retornant la vorera als vianants.

La solució proposada.

ZICLA carril bici El carril bici del carrer del Dr. Fleming de Barcelona ha estat traslladat a la calçada, retornant la vorera als vianants. 1

Aquest carril bici és bidireccional i recorre tot el carrer del Doctor Fleming, des de l’Avinguda Diagonal fins a la Ronda del General Mitre. Per a segregar el carril bici, l’Ajuntament de Barcelona ha optat una vegada més pel sistema Zipper®.