Propostes tècniques des de les fases inicials dels projectes urbans.

Què oferim.

Les nostres solucions per transformar els carrers de les ciutats.

El nostre coneixement i la nostra experiència, provats en més de 250 ciutats que han adoptat els nostres sistemes i famílies de productes al llarg d’una dècada per resoldre els seus problemes de mobilitat i d’accessibilitat.

Així mateix, els productes de ZICLA es poden personalitzar a petició del client per facilitar-ne la comprensió per part de l’usuari o per millorar-ne la visibilitat tant de dia com de nit, però és el client qui s’ha d’assegurar que aquestes personalitzacions compleixen la normativa local.

Quin és l’Abast dels nostres Serveis i del nostre Assessorament?

El nostre equip tecnicocomercial t’acompanya durant totes les fases del teu projecte per optimitzar la incorporació dels nostres sistemes Vectorial® i Zipper® i de la família Zebra®. Per fer-ho:

 • Estudiem el projecte i et proposem la manera d’incorporar els nostres sistemes i famílies de productes per donar la millor resposta a les teves necessitats.
 • Visitem in situ els punts d’instal·lació per assessorar sobre la configuració òptima en cada cas.
 • Elaborem una anàlisi econòmica de les diverses opcions disponibles per a cada projecte amb l’objectiu que la solució escollida sigui la més econòmica possible.
 • Preparem documentació que ajudi a comprendre millor la solució proposada i que es pugui adjuntar al projecte, com ara fitxers AutoCAD, GIS o visualitzacions 3D.
 • Oferim la nostra assistència tècnica presencial o virtual perquè els teus instal·ladors puguin instal·lar els nostres sistemes i famílies de productes de manera eficient i segura.
 • T’acompanyem en la fase posterior a la instal·lació fins que ens assegurem que tot s’ajusta exactament al projecte.Les nostres propostes de solucions, de configuracions i de personalitzacions tenen la funció d’ajudar els tècnics de les ciutats o de les entitats que adquireixen els nostres productes a prendre les seves decisions, però tenen un caràcter merament consultiu i en cap cas són projectes executius. Correspon exclusivament als tècnics d’aquestes ciutats o entitats adoptar les solucions, configuracions o personalitzacions finals i assegurar-se que aquestes respectin la normativa urbanística, de trànsit, de seguretat o de qualsevol altra mena aplicable i es trobi en vigor en el moment i localització que es tracti en cada cas.

T’acompanyem durant totes les fases del teu projecte.

Per què?

La innovació en la gestió de l’espai urbà, especialment en calçades i voreres, així com en el trànsit i en el transport públic, ha esdevingut un tema prioritari en les agendes polítiques dels governs municipals de les ciutats d’arreu del món. Aquesta innovació planteja per a les ciutats un repte tècnic i tecnològic, però també cultural.

 • Zebra®

  + Info

  La família de separadors Zebra® permet segregar fluxos de trànsit i protegir els ciclistes en els carrils bici.

 • Vectorial®

  + Info

  El sistema Vectorial® permet transformar ràpidament l’espai urbà gràcies a la construcció de plataformes modulars que milloren l’accessibilitat.

 • Zipper®

  + Info

  El sistema Zipper® permet segregar fluxos de trànsit de manera segura.

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona