ZIRPLAST: plastikoa eta ekonomia zirkularra ekipamenduaren, egurraren eta diseinuaren sektoreetan.

210421 Habic proyecto zirplast logoEkipamenduaren sektorerako fabrikatutako produktuek dituzten ezaugarriak direla eta, oro har, beste industria batzuetatik datozen material asko beren ekoizpen-katearen barruan erraz sartzeko aukera ematen dute. Bestalde, Habic Euskadiko Habitat, Egur, Bulego eta Kontract Sektoreko Klusterrak detektatu du plastikoa dela sektorean ekonomia zirkularrean aurrera egiteko aukera gehien dituen materialetako bat. Izan ere, plastiko potentzialki birziklagarria eskuragarri dago, eta ez da beharrezkoa baldintza tekniko handirik (eskakizun mekanikoak, termikoak edo kimikoak) plastikoa erabiltzeko. Sektoreko kate handiek plastiko birziklatuen edo biodegradagarrien alde egindako apustuak nabariki eskatzen dio sektoreari aurrerapauso bat emateko eta ildo horretan zer motatako prozesuak eta produktuak sar ditzaketen aztertzeko.

Helburuak.

Zirplast-en helburu nagusia altzariak eta ekipamenduko produktuak fabrikatzeko erabil daitezken jatorri birziklatuko material plastikoak identifikatzea izan da.

Esparrua.

ZIRPLASTek Habic elkarteko kideen egoera diagnostikatu eta aztertu du Gipuzkoan, plastikoen iraunkortasunaren eta zirkulartasunaren ikuspegitik, eta, ondoren, prozesu edo eredu zirkular berrien erabilera sustatu du. Kluster honen eta elkartekideen ezaugarriak elkarren artean oso desberdinak diren balio-kateak ditu, eta horrek oinarri ona ematen dio ekonomia zirkularreko lanak egiteko.

Jarduerak.

Zirplast proiektuaren esparruan, enpresa fabrikatzaileek beren balio-proposamenean eboluzionatzeko jarraitu behar dituzten lan-ildo nagusiak ezagutzeko lan egin da, material plastiko, birziklatu edo biodegradagarri berriak ezarriz eta ezagutuz, baita merkatuan hobeto kokatzen lagunduko duten negozio-estrategia berriak baloratzeko ere.

Proiektuaren helburua Habic elkarteko kide diren Gipuzkoako enpresentzat emaitzak lortzea izan da. Horretarako, kontsulta-txandak egin dira produktu bukatua duten altzariak fabrikatzen dituzten enpresa nagusiekin, plastikoa transformatzen duten enpresekin eta lehengai plastiko birziklatua/biologikoa fabrikatzen duten enpresekin, negozio-aukera aplikagarriak aztertzeko:

  • Produktu eta/edo zerbitzuen bizi-zikloari buruz, arreta berezia jarriz bizi-amaierako faseekin lotutako neurriei,
  • Negozio-eredu berriei buruz,
  • Sinbiosi industrialeko erregimenean.

 

Proiektuaren esparruan, honako hauek gauzatu dira: hautemandako kasu praktikoetan analisia, diagnostikoa, prototipoa, bizi-zikloaren balidazioa eta analisia, eta emaitzen hedapena.

Emaitzak.

Proiektuak honako hauek ahalbidetu ditu:

  • Gipuzkoako ekosistema eta material plastiko jasangarriaren birziklatzaile eta ekoizleen inguruak ezagutzea.
  • Nazioarteko merkatuaren benchmarkinga egitea eta arlo horretan enpresa lehiakideak zertan ari diren ezagutzea.
  • Material horiek dauden produktuetan probatu eta testatzea.
  • Praktika jasangarriago horiek zabaltzea eta enpresak baliabideen kontsumo jasangarriago baterako trantsizioan animatzea.

 

Finantzaketa eta parte-hartzaileak.

210421 Habic proyecto zirplast logo2Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatu du.

Zirplastek Habic izan du buru, eta IK-Ingeniaritzak parte hartu du. ZICLAk prototipoak egiteko bigarren mailako material plastikoak bilatzen eta lortzen lagundu du.

 

 

 

 

 

0 Comments