Produktu birziklatu eta birziklagarriak eraikuntzarako.

170503 formacion construccion material reciclado reciclable 3

Eraikuntzaren sektorea bere ingurumen inpaktu handiagatik bereizten da. Uste da sektore honek:

  • Litosferatik ateratako materialen %60a ere kontsumitzen duela.
  • Atmosferara isurtzen diren CO2 emisioen %59 baino gehiagoren erantzule zuzena edo zeharkakoa dela.
  • Urte eta biztanle bakoitzeko 1,1 tona hondakin sortzen dituela.

Beste alde batetik, material eta produktu birziklatuak kontsumitzeko gaitasun handia daukan sektorea da.

Etorkizuneko arkitekto eta aparejadoreen heziketaren barnean jasangarritasuna eta produktu eta material birziklatuen erabilera lantzea ezinbestekoa da sektorea ekonomia zikularrean egokiro integratzeko.

Horregatik, ZICLA-k urteetan zehar zenbait heziketa saio egin ditu eraikuntzaren sektorean material eta produktu birziklatuen potentziala bultzatzeko. Saio hauek hainbat eskoletan eman ditu:

  • Escuela Sert. Posgrado de Sostenibilidad y Arquitectura PSiA.
  • Universidad Politécnica de Cataluña.Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

 

0 Comments