Agregakin birziklatuen merkaturatze plana Aragoiko autonomi erkidegoan.

agregakin birziklatuakEraikuntza prozesuek jasan duten teknifikazioaren eskutik, erainkuntza eta eraisketako hondakinetatik (EEH) eratorritako agregakin birziklatuak gero eta gehiago erabiltzen dira eraikin berriak jaikitzeko. Gaur egungo eraikuntza-hondakinen kudeaketarako instalazioak, kalitate oso oneko material berriak fabrikatzeko gai dira hondakin horiek erabiliz, batzutan bezeroak eskatutako espezifikazio konkretuekin eta errendimendu altukoak. Instalazioe hauen muntaketan ingurumen irizpideak, hala nola zarata eta hauts emisioak (instalazioak itxiak dira), eta paisaiaren integrazioa kontutan hartu dira.

Arrazoi hauengatik, agregakin birziklatuak merkaturatzeko planak egitea beharrezkoa da material berri hauek lurralde ezberdinetako merkatuetan saldu ahal daitezen.

Proiektuaren helburua.

Proiektuaren helburua, Aragoiko Autonomi Erkidegoan, IV eta V ZONALDEAK, obra txiki edo etxeko erreparazioetatik ez datozen obra-hondakinak eliminatu eta balorizatzeko zerbitzu publikoaren kontsezio-kontraturako plegu teknikoa prestatzea izan zen.

Egindako lanak.

Proiektuaren baitan aztertutako gaiak hurrengoak izan ziren:

 • EEH-en konposizioa.
 • EEH-en jatorria.
 • Aragoiko EEH-en sorrera eta jatorria.
 • IV eta V zonaldeetako EHH-en sorrera, jatorria eta konposizioa.
 • Hondakinen esleipena tratamendu istalazio bakoitzeko IV eta V zonaldeetan.
 • EEH-en etorkizuneko bilakaera IV eta V zonaldeetan.
 • IV eta V zonaldeetako instalazioetan EEH-ak onartzeko irizpideak.
 • EEH-en balorizazioa.
 • Berrerabilpen eta birziklapenerako kantitateen estimazioa.
 • Agregakin birziklatuen merkaturatzea.
 • Agregakin birziklatuentzako saleneurria.
 • Agregakin birziklatuen merkatuaren estimazioa
 • Gomendatutako politika komertziala.

Proiektuaren emaitzak.

Proiektuaren emaitzen artean hurrengoak aurki daitezke:

 • Hondakin tratamendurako instalazioetan eta hondakin trasferentzia zentruetan ekoizitako azpiproduktuen merkaturatze plana.
 • Instalazio hauetan itxaron daitezkeen zerbitzuak.

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Bartzelona.