Vermicompostador fabricat amb material reciclat.

El vermicompostatge és una forma d’aconseguir un adob orgànic d’alta qualitat, utilitzant els residus orgànics generats a casa o al jardí; a aquest adob o compost se l’anomena vermicompost. La descomposició dels residus orgànics és realitzada per cucs que necessiten unes condicions i un contenidor adequats. No cal un espai gran, és més, el vermicompostador està pensat perquè funcioni en un pis, un balcó, una terrassa, un pati, etc. ja que l’espai que requereix és petit.

La Fundació Terra.

La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una major responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l’esperit que “els petits canvis són poderosos”.

El vermicompostador.

El projecte del vermicompostador va ser encarregat per la Fundació Terra a ZICLA® i havia de realitzar:

  • Disseny i desenvolupament d’un contenidor senzill d’uns 65 x 40 x 40 cm aproximadament amb petites obertures de ventilació i amb possibilitat de col·locar una reixa per separar l’espai interior en dues meitats.
  • Identificació d’un material reciclat i reciclable apte per a la fabricació.
  • Selecció de la tecnologia més apropiada i disponible.

 

El material i la tecnologia.

vermicompostadorEl tipus de material a emprar, i el procés i tecnologia de fabricació van estar condicionats per dos aspectes: la forma i el cost; aquest últim havia de ser el menor possible.

Després d’analitzar diverses opcions de materials com ara:

Es va optar finalment per escollir els taulers de plàstic reciclat per la seva disponibilitat, preu i varietat de colors. Aquests taulers es fabriquen en premses de plats calents que permeten obtenir dimensions diferents i colors diferents.

El prototip.

El projecte va arribar a la fase de desenvolupament d’un prototip fabricat en plàstic reciclat i es va realitzar una tirada limitada de vermicompostadors que van ser comercialitzats per la Fundació Terra.

0 Comments