• Carril bici ecologico

Sistema Zipper®: sistema modular per a segregar fluxos de tràfic.

El desenvolupament de les xarxes de carrils bici segregats sobre calçada ha disparat la demanda de peces separadores que ajudin a protegir els ciclistes que circulen per ells. Aquestes peces separadores han de ser prou resistents com per suportar l’embat de les rodes dels vehicles i la intempèrie.

L’ecodisseny d’un sistema modular per segregar fluxos de tràfic.

El projecte va tenir com a objectiu eco-dissenyar, desenvolupar i fabricar per ZICLA un sistema modular per segregar fluxos de trànsit que tingués una elevada resistència a la intempèrie i que oferís una alta visibilitat nocturna i diürna. A més les peces del sistema modular havien de ser fabricades amb un material reciclat que també fos reciclable. Tant el disseny com el desenvolupament de l’enginyeria, la recerca del material apropiat i de la tecnologia òptima per a la fabricació es van realitzar en ZICLA.

El resultat.

El resultat ha estat un sistema, anomenat sistema Zipper®, integrat per dues peces que s’adapten a qualsevol tipus de via i a les necessitats de la zona. Tot el sistema està pensat per minimitzar l’impacte mediambiental i les peces es fabriquen amb granses plàstiques reciclades desenvolupades a partir de residus plàstics diversos. Així mateix, les peces són totalment reciclables.

El sistema Zipper® maximitza la seguretat del ciclista al carril bici gràcies al seu disseny original i robust i als seus làmines retroreflectores que aporten una gran visibilitat des de qualsevol angle de visió.

El material.

Els mòduls del sistema Zipper® es fabriquen amb plàstic reciclat elaborat a partir de residus plàstics diversos:

  • residus de PVC d’origen posindustrial i posconsumo com ara restes de banderoles, retallades de mangues, recobriments de cables elèctrics, etc.
  • residus plàstics de posconsum d’origen municipal: el rebuig de les plantes de selecció de residus d’envasos plàstics (línia Zero).

 

L’ecoetiqueta.

El sistema Zipper® disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. El distintiu ha estat concedit en la categoria de matèries primeres i productes de plàstic reciclat.

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona