Sistema de façana lleugera FB720.

El projecte es va centrar en el disseny i desenvolupament d’una façana lleugera modular tipus “unitized” de baix impacte ambiental i alta eficiència energètica per a climes temperats.

La façana FB720 aprofita els principals avantatges del mur cortina modular (lleugeresa, facilitat de muntatge i fiabilitat tècnica) incrementant les seves prestacions ambientals i energètiques a través de la reducció de l’impacte ambiental dels materials (materials reciclats), l’aprofitament del gruix de la façana com a protecció solar i la integració de vidres amb protecció solar variable.

 

Reducció de l’impacte ambiental de la façana FB720.

La reducció de l’impacte ambiental és possible pel disseny d’una subestructura primària formada per entramat de secció reduïda de perfils alumini amb un alt contingut de material reciclat que aporten les prestacions bàsiques d’acoblament, treball mecànic, estanquitat i impermeabilitat. La capacitat portant de l’estructura es complementa mitjançant uns reforços alliberats de qualsevol altra missió que no sigui la merament resistent, el que permet la utilització d’una àmplia gamma de materials alternatius de major conveniència mediambiental, preferentment d’origen local: fusta, “fusta tecnològica “(compost de residus de fusta amb residus plàstics), PVC reciclat i UHPC (formigó d’altes prestacions reforçat amb fibres).

De manera similar, en els panells de farciment de les parts opaques és possible integrar elements alternatius de molt divers caràcter amb l’objecte de reduir l’impacte ambiental, emprant per a això materials d’origen renovable o d’origen reciclat-industrial: aïllants de llana d’ovella , mantes de residus tèxtils reciclats, taulers conformats a partir de residus de moquetes reutilitzada o taulers laminats de guix amb fibres de paper reciclat. Aquesta varietat de possibilitats possibilita l’adaptació del sistema al context productiu-industrial de l’edifici, ajustant la seva composició material a les oportunitats de cada cas.

L’impacte ambiental final associat als materials ha estat valorat mitjançant la realització d’una Anàlisi de Cicle de Vida Resumit en què s’han considerat les fases d’extracció-fabricació, transport, construcció, manteniment i desmuntatge. Els resultats suposen uns valors de millora que se situen al voltant de més d’un 75% en emissions d’efecte hivernacle respecte a un mur cortina modular convencional de qualitat i en més d’un 50% en relació a una façana pesada d’altes prestacions equipada amb una façana ventilada ceràmica.

Finançament del projecte.

El projecte per al disseny i desenvolupament del sistema de Façana FB720 va ser finançat amb fons del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial de l’estat espanyol (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 

 

 

info@zicla.com | T. +34 932 242 731. C/ Ramon Turró 100-104, 4º-3ª. 08005, Barcelona